Opprop mot piratmusikk

Mange sørlandske musikere har undertegnet et opprop mot fildeling av musikk på internett.

Erik Honoré

Initiativtaker til opprop om oppgavsrett

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Erik Honoré, som er kunstnerisk leder for Punkt-fesivalen i Kristiansand, er en av de musikerne som har tatt initiativ til oppropet om piratvirksomhet og opphavsrett.

Oppropet er til nå underskrevet av innpå 300 norske musikere, blant dem sørlandske musikere som Erik Faber, Anne Marie Almedal, Thom Hell, Kirsten Bråten Berg, Jan Bang, Heroes&Zeroes og Erik Honoré

Hele spekteret

Oppropet har sitt utspring blant musikerne selv og dekker hele det musikalske spekteret – fra Jan Garbarek til Heroes and Zeros, fra Supersilent til Unni Wilhelmsen, fra Lillebjørn Nilsen til Motorpsycho, fra Maja Ratkje til Herborg Kråkevik, fra Surferosa til Nils Petter Molvær, fra Enslaved til Kirsten Bråten Berg, skriver Erik Honoré i en epost til NRK Sørlandet.


Opphavsretten

- Musikere gir med dette oppropet klar beskjed: Piratvirksomhet er et direkte angrep på opphavsretten og en alvorlig utfordring hvis man ønsker en bred og kvalitativt sterk kulturproduksjon i et lite land som Norge. Ulovlig fildeling handler ikke om en kamp mellom ”enkeltmenneske og storkapital” – dette er en av mange myter piratene har skapt for å legitimere virksomheten, og som det nå er på tide å avlive. Det er tvert imot musikere og opphavsmenn samt indie-selskaper og andre uavhengige produksjonsmiljøer som aller først vil få ødelagt viktige deler av livsgrunnlaget på grunn av piratvirksomheten.

Undergraver

Det å støtte eller legitimere piratvirksomhet (enten direkte, ved å støtte nettsteder som The Pirate Bay, eller indirekte, for eksempel ved å komme med uttalelser som kan tolkes som legitimering av piratvirksomhet) innebærer et alvorlig angrep på opphavsretten. Dette feilgrepet – som muligens skyldes en oppfatning av at internett er en sfære som bør unntas fra demokratisk kontroll – undergraver kulturarbeideres inntektsmuligheter og bestemmelsesrett over sine åndsverk. Det utvikles kontinuerlig nye modeller for lovlig distribusjon på internett, og musikere er selvsagt positive til dette. Men frem til det eventuelt finnes realistiske og rettferdige alternativer til allerede eksisterende metoder, må opphavsretten håndheves – på nettet som i resten av virkeligheten, skriver Honoré.