Oppretter næringslivskontakt

Politiet i Agder er ett av to politidistrikt i Norge som har opprettet en egen næringslivskontakt. Pilotprosjektet har som mål å få til et tettere samarbeid med næringslivet, og at næringslivet selv settes i stand til å forebygge kriminalitet.

Næringslivskontakt politiet
Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK