Hopp til innhold

LAR-mødre får føde i Kristiansand

Gravide kvinner på metadon får likevel føde ved sykehuset i Kristiansand og slipper dermed å dra helt til Skien. – Vi er veldig glad for at vi nå kan forlenge tilbudet, sier seksjonsoverlege ved fødeavdelingen i Kristiansand.

Bente Maltby og Tine Isaksen

Seksjonsoverlege ved føde-og barselavdelingen i Kristiansand, Bente Maltby (t.v.) og jordmor Tine Isaksen er glade for at LAR-kvinnene nå likevel får lov til å føde ved sykehuset i Kristiansand.

Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er betegnelsen på den norske ordningen for substitusjonsbehandling ved opiatavhengighet. Pasientene blir behandlet med metadon eller buprenorfin.

Slipper å føde i Skien

Sykehuset i Kristiansand har kjempet for å opprettholde sitt tilbud til såkalte LAR-mødre. Det var fare for at tilbudet kom til å bli flyttet. Det ville betydd at kvinnene måtte dra helt til Skien for å føde.

Seksjonsoverlege ved føde- og barselavdelingen i Kristiansand, Bente Maltby, er glad disse mødrene slipper å dra til Skien.

– Når tilbudet vi har her ved Sørlandet sykehus er forsvarlig, er vi veldig glad for å kunne forlenge det, sier Maltby.

– Trenger et trygt nettverk


Helse Sør-Øst ønsket å samle kompetansen på disse kvinnene og et fagråd anbefalte Ullevaal i Oslo, Lillehammer, Skien og Fredrikstad.

Hvilke utfordringer ville disse pasientene møtt dersom de måtte reist helt til Skien for å føde?

– Disse kvinnene tilhører en sårbar gruppe som i utgangspunktet har behov for å ha et trygt nettverk rundt seg, og det har de jo helst der de bor. Noe av problemet med disse kvinnene er også at de ofte føder for tidlig slik at det kommer litt brått på, sier Maltby.

– Kristiansand har overbevist

Maltby sier nyfødtavdelingen i Kristiansand har overbevist om at de er dyktige på feltet og dermed har dette blitt tatt hensyn til i høringsrunden.

Hva er grunnen til at de nå valgte å snu i saken?

– De har vel sett på argumentene som ble sendt sentralt og da fant ut at det tilbudet som drives her er forsvarlig. Vi har jo et samarbeid med ruspoliklinikken og forsterket helsestasjon. Det er et tett samarbeid rundt disse pasientene slik at det skal være forsvarlig, forteller hun.

– Føler seg uglesett

Jordmor Tine Isaksen tror det er verdifullt for denne pasientgruppen at helsepersonellet ved fødeavdelingen kjenner pasientene og deres behov på forhånd.

– Vi har et samarbeid med forsterket helsestasjon. Disse kvinnene har timer på poliklinikken hos jordmor og lege slik at vi blir kjent med de før de skal føde. Det tror vi er veldig viktig, sier Isaksen.

På hvilken måte skiller disse pasientene seg ut i forhold til andre fødende?

– Dette er en gruppe med sårbare pasienter som i utgangspunktet føler seg uglesett og overvåket. Da er det veldig godt at vi kjenner dem fra før av og at de har en ramme rundt seg, sier Maltby.

– At vi vet at de skal ha medikamenter og at dette er ordnet på forhånd via ruspoliklinikken, er viktig. På den måten kan pasienten føle seg trygg, sier hun.

– Tilbudet er forsvarlig

Grunnen til at Helse Sør-Øst ønsket å flytte fødetilbudet var ikke på grunn av økonomi, men det var derimot et ønske om å spesialisere kompetansen.

Er Kristiansand stort nok til å inneha denne kompetansen?

– Vi har hatt disse pasientene i mange år. Selv om det ikke er så stor gruppe, er det likevel en god ramme rundt det. Jeg tror det er faglig forsvarlig, sier Maltby.