NRK Meny
Normal

Oppfordrer til å beholde boplikten

Mange boliger i Arendal vil være attraktive som fritidseiendommer, mener rådmannen i Arendal. Han oppfordrer politikerne til å beholde ordningen med boplikt.

Arendal sentrum
Foto: Svein Sundsdal / NRK

Rådmannen Harald Danielsen er redd for at mange boliger, særlig ved sjøen, blir hytter, hvis boplikten faller.

Politikerne i Arendal skal i slutten av måneden ta stilling til om det fortsatt skal være boplikt i kommunen.

Harald Danielsen i bystyret

Rådmann Harald Danielsen oppfordrer i sin innstilling politikerne i Arendal til å beholde boplikten.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

– Det må regnes som overveiende sannsynlig at en oppheving av boplikten vil føre til en merkbar «lekkasje» fra bolig til fritidsmarkedet. Samtidig har Arendal kommune sterk befolkningsvekst, og som følge av dette kontinuerlige behov for arealer til boligbygging, skriver Danielsen i sitt forslag til politikerne.

Frykter økte boligpriser

Han er redd for at boligprisene vil stige dersom boplikten oppheves, og viser til at dette kan skape problemer for yngre boligkjøpere og andre førstegangsetablerere.


Et annet moment som rådmann Danielsen trekker fram, er at fjerning av boplikten trolig vil føre til at personer som bor andre steder og kjøper bolig nummer to i Arendal, vil melde flytting til byen. Dette medfører mindre skatteinntekter.

Arendal har i dag 2000 hytter og 20000 boliger.

Uvisst utfall

Allerede 30. januar skal bystyre drøfte saken. Tidligere har fremtredende politikere ment at det kan være fornuftig å fjerne boplikten i deler av kommunen, men beholde den i kystområdene.

– Hadde du spurt meg for et halvt år siden, ville jeg ha svart at boplikten blir opphevet utenfor pressområdene. Nå har vi fått et nytt politisk flertall i Arendal. Det er uvisst hva som nå skjer, sier varaordfører Andres Kylland (Frp).

Høyres gruppeleder i Arendal bystyre, Peder Syrdalen, svarer slik hvor når NRK spør hva hans parti nå mener om boplikten:

– Det vet jeg ikke ennå. Vi skal ha gruppemøte mandag og drøfte saken.