Oppdager omsorgssvikt tidligere

Arendal og Åmli kommuner mener de kan snu den dårlige levekårsstatistikken ved å oppdage barn som trenger hjelp tidlig.

BARNEHUS

Arendal og Åmli kommuner mener prosjektet «tidlig innsats» kan gjøre at omsorgssvikt blir oppdaget tidligere.

Foto: NRK

I Åmli kommune har et prosjekt kalt «tidlig innsats» blant annet ført til at barn utsatt for omsorgssvikt har blitt oppdaget langt tidligere enn normalt.

– Tunge saker med omsorgssvikt er oppdaget tidligere enn vanlig. Det gir også ringvirkninger opp i skolesystemet som kan tilrettelegge med for eksempel spesialundervising, sier prosjektleder Anne Stiansen hos Fylkesmannen i Aust-Agder.

90 prosent bekymret over barnehagebarn

Prosjektet ble igangsatt av Fylkesmannen i Aust-Agder i 2010 med bakgrunn i levekårsutfordringene i fylket.

Ved hjelp av observasjon i barnehage, tverrfaglig samarbeid og kursing av ansatte har barns behov blitt oppdaget tidligere. Jo mer man vet, jo mer ser man, sier Stiansen.

– Du ser det ikke før du tror det, sies det i barnevernet. Jeg tenker at det handler mye om det. Noen barn kan ha det så vanskelig at det er vanskelig å forstå. Det mangler kompetanse om omsorgssvikt blant ansatte i barnehager, sier hun.

Gjennom prosjektet har man gjennomført flere undersøkelser blant barnehageansatte. Over 90 prosent oppgir at de har vært bekymret for et barns omsorgssituasjon.

Stor samfunnsoppgave

Arendal og Åmli kommune ble spesielt plukket ut av Fylkesmannen til å delta i prosjektet, begge på grunn av dårlig levekårsstatistikk.

Ordfører Einar Halvorsen i Arendal håper tidlig innsats kan bidra til bedre statistikker, og at flere får det bedre.

– Det er kanskje en av de viktigste samfunnsoppgavene vi har. Det å hjelpe og observere barn som sliter tidlig.

– Hva kan det bety samfunnsøkonomisk?

– I de tilfellene vi setter inn hjelp tidlig kan vi være med på å hindre at familier kommer i en vanskelig situasjon og at de for eksempel havner utenfor arbeidslivet, sier Halvorsen.