Ønsker strengere vaksinekrav

Ordfører Jan Kristensen i Lyngdal ønsker strengere nasjonale krav til koronavaksine blant helsearbeidere.
Lyngdal står midt i et smitteutbrudd i hjemmetjenesten, der det viser seg at flere helsearbeidere er uvaksinert.