NRK Meny
Normal

– Folk som kjøper sex, må i fengsel

Kristelig Folkepartis nestleder, Kjell Ingolf Ropstad, mener strengere straffer ved brudd på sexkjøploven kan bremse etterspørselen etter kjøp av sex.

Sexkjøpere

Man regner med at mellom tre og fire tusen jenter selger sex i Norge.

Foto: NRK

Loven åpner opp for at personer som kjøper sex kan idømmes fengsel, men så langt har ingen nordmenn blitt idømt fengselsstraff utelukkende for å ha kjøpt sex. De som er plassert bak lås og slå har også begått andre lovbrudd.

Nå ønsker KrF å stramme inn loven slik at det ikke bare benyttes bøter, men at sexkjøpere settes i fengsel.

Nettsteder tilbyr sexkjøp

Kristiansand topper mange statistikker til nettsteder som tilbyr seksuelle tjenester.

Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

– Vi må få ned etterspørselen etter kjøp av sex, og jeg tror risikoen for å bli tatt er for liten i dag, sier nestleder i KrF, Kjell Ingolf Ropstad.

Tusenvis av sexarbeidere

Sexkjøp er forbudt i Norge. Likevel regner man med at mellom tre og fire tusen jenter selger sex. I Kristiansand er det lett å selge sex, byen topper mange statistikker til nettsteder som tilbyr seksuelle tjenester.

De fleste er ofre for menneskehandel, mener spesialsykepleier i Kristiansand kommune, Liv Bente Sunde. Hun vil ha en holdningsendring fremfor fengselsstraff. Sunde tror ikke bakmenn slutter å sende kvinner til Norge, fordi menn som kjøper sex risikerer fengselsstraff.

Liv Bente Sunde

Spesialsykepleier i Kristiansand kommune, Liv Bente Sunde tror det er viktig å få de unge til å forstå at det ikke er greit å kjøpe seksuelle tjenester.

Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

– Jeg tror det er viktigere å forebygge og få de unge til å forstå at dette er ikke bra. Man skal ikke kjøpe seksuelle tjenester av sårbare mennesker, sier hun.

Kjell Ingolf Ropstad mener at de har mye å gå på når det gjelder å hjelpe de prostituerte, og sier at det er viktig å jobbe forebyggende og holdningsendrende, samtidig som loven håndheves.

– Derfor er det viktig at det er en risiko for dem som kjøper sex, eller rettere sagt, begår overgrep mot mange som er ofre for menneskehandel, sier han.

Ropstad mener at brudd på loven bør kunne straffes hardere, slik at det blir en sak av det i retten og at det kan ende med fengselsstraff.

Tror på politisk flertall

Ropstad presiserer at sexkjøploven er viktig for å endre holdninger, og at det er nødvendig å tydeliggjøre at kroppen ikke er til salgs.

Kjell Ingolf Robstad

Nestleder i KrF, Kjell Ingolf Ropstad, mener at strengere straffer kan forebygge kjøp av sex.

Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

– Å fortelle at det å kjøpe sex egentlig betyr at du utsetter ofre for menneskehandel for overgrep, tror jeg kan få et politisk flertall for å håndheve den loven som faktisk er der i dag, forklarer han.

– Men blir ikke det et stort ansvar for politiet?

– Når vi ser lidelsen som er blant veldig mange av dem som blir utsatt for overgrep dag ut og dag inn, så mener jeg at dette er et så alvorlig felt at politiet må prioritere det, sier KrF-politikeren.