Ønsker seg uavhengig tilsyn av barnehager

Private Barnehagers Landsforbund synes ikke det er riktig at kommunen både driver barnehager og fører tilsyn med dem.

Opplæring i barnehagen.

– Når det forekommer avvik så må dette ryddes opp i, slik at alt drives i forhold til alle forskrifter, sier viseadministrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i Private Barnehagers Landsforbund.

Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

– Først og fremst er vi veldig for tilsyn, vi mener at det er altfor lite tilsyn i norske barnehager, sier viseadministrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i Private Barnehagers Landsforbund.

Han mener at dagens tilsynsløsning ikke er god nok.

Uavhengig tilsyn

– Det er fremdeles slik i Norge at det er kommunen selv som driver kontroll. Både av kommunale barnehager og av de private barnehagene, sier Schjelderup.

Han mener dette skaper utfordringer for tilsynsførerne.

– Det er jo alltid slik at når man har flere hatter på hodet så vet man kanskje om forskjellige avvik ulike steder. Da er det jo slik at man burde ha et uavhengig tilsyn som er til det beste både for det private, men også for kommunen, sier han.

Vil ha mer tilsyn

NRK Sørlandet fortalte torsdag at en rekke kontroller og tilsyn i fjor viser at flere private barnehager i Kristiansand bryter loven.

Manglende bygningsmessige godkjenninger, manglende årsplaner og at normen for bemanning ikke følges er noen av lovbruddene som er oppdaget når kommunen har foretatt et stedlig tilsyn i en rekke barnehager i Kristiansand.

Schjelderup mener et uavhengig barnehagetilsyn kan være en løsning for å hindre at det er kommunene selv som driver kontrollene.

– Vi har lenge hatt et forslag om å ha et uavhengig barnehagetilsyn som verken er tilknyttet kommunen eller de private barnehagene. Da ønsker vi også å ha et hyppigere tilsyn og at alle barnehager følges opp tettere, sier Schjelderup.

Han mener det vile vært bedre for både barn, foreldre og barnehagene selv.

– Vi ønsker å ta denne saken opp politisk i løpet av året, sier direktøren.

Heldigvis små avvik

– Når det forekommer avvik så må dette ryddes opp i, slik at alt drives i forhold til forskriftene, sier han.

Schjelderup har satt seg inn i saken og er i likhet med kommunen glad for at feilene som er funnet ikke er alvorlige.

– Det er jo slik som kommunen selv sier, det er ikke noen alvorlige brudd. Men det er jo slik i dette tilfelle at det er brudd på bemanningsnorm, og bemanningsnorm er jo 90 prosent av utgiftene til barnehagene. Spesielt for de private som får mindre statlig støtte enn de kommunale barnehagene, sier han.

Schjelderup håper derfor at det vil bli en endring i politikken med den nye regjeringen. slik at private barnehager kan få økt støtte på lik linje med de kommunale.