NRK Meny
Normal

Ønsker nytt senter mot arbeidslivskriminalitet

En rekke offentlige etater planlegger etablering av et nytt senter mot arbeidslivskriminalitet i Kristiansand.

Penger

Arbeidslivskriminalitet er ofte motivert av penger og fortjeneste. Nå skal flere etater samarbeide mot denne typen kriminalitet.

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

Til sammen 11 etater ønsker å samordne sin innsats mot ulike former for kriminalitet i arbeidslivet.

Det sier regiondirektør i Arbeidstilsynet for Sør-Norge Arve Semb Christophersen.

– Vi arbeider etter føringer fra regjeringen om at vi skal arbeide mer operativt sammen mot arbeidslivskriminalitet. Og da er modellene som er brukt i Stavanger, Bergen og Oslo også interessante for oss i Kristiansand, sier han.

Samordne innsatsen

Arve Semb Christophersen, regiondirektør i Arbeidstilsynet

Regiondirektør i Arbeidstilsynet Arve Semb Christophersen sier det er nødvendig å samordne innsatsen.

Foto: Henrik Bøe / NRK

Etater som politiet, skatteetaten og Arbeidstilsynet arbeider nå for å finne en felles plattform for økt innsats mot arbeidslivskriminalitet.

Christophersen håper at det nye senteret i Kristiansand skal komme i drift relativt raskt.

– Det er litt avhengig av hva vi blir enige med samarbeidspartnerne om å få til, men jeg håper vi kan være operative i løpet av dette året, sier han.

Men det er mange etater som skal samordne innsatsen.

– Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Nav Kontroll og politiet er de fire etatene som i hovedsak har underskrevet en sentral handlingsplan. I tillegg er det også en del andre aktuelle samarbeidspartnere. Så vi får se hva det blir til slutt, sier han.

– Hvor alvorlig er dette problemet?

– I fjor ble det laget en rapport om arbeidsmarkedskriminalitet i Norge hvor det beskrives at dette er alvorlig, både for samfunnet generelt og vår økonomi og velferd, men også fordi noen arbeidstakere ikke har det bra på jobb som følge av denne form for kriminalitet. Og dette siste bekymrer jo oss i Arbeidstilsynet, sier Christophersen.

– Må øke trykket mot slik kriminalitet

Avdelingsdirektør Jens Erik Holmås i Skatt Sør

Leder for skattekrimavdelingen i Skatt Sør Jens Erik Holmås sier etatsamarbeidet er viktig og nødvendig.

Foto: Rune Jensen / NRK

For Skatt Sør er det viktig å øke trykket mot denne formen for kriminalitet.

Derfor er dette en viktig satsing.

Det sier leder for skattekrimavdelingen i Skatt Sør Jens Erik Holmås.

– Vi i skatteetaten mener det er et stort behov for å øke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet. For Skatt Sør er det vesentlig at vi får et større trykk på dette arbeidet i Agder. Derfor går vi sammen med Arbeidstilsynet og andre etater for å se på mulighetene for å etablere et slikt senter i Kristiansand, sier han.