Ønsker nytt politihus i Kristiansand

Politihuset i Kristiansand tilfredsstiller ikke politidistriktets fremtidige krav og behov, ifølge Agder politidistrikt. Statsbygg er nå bedt om lete etter alternativer for nytt bygg i Kristiansand sentrum.

Tinghuset og politistasjonen i Kristiansand

Denne bygningen er ikke lenger stor nok for politiet i Kristiansand. Innen 2022 håper de å flytte inn i nye lokaler.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Agder politidistrikt leier i dag et areal på 12.166 kvadratmeter, og mangler areal for sine 345 ansatte som jobber på politihuset i Kristiansand.

Lite funksjonelle lokaler

– Dagens bygningsmasse har lite funksjonelle og arealeffektive lokaler, og det anses som vanskelig å samlokalisere 110-sentralen uten å måtte flytte ut andre funksjoner fra politihuset, sier visepolitimester og prosjektleder for PNP Agder, Arne Sundvoll.

– Dagens sentralarrest innfrir ikke fullt ut fremtidens krav til politiarrest, og publikumsekspedisjon for pass, som mottar 60.000 kundehenvendelser i året, er i dag plassert i 5. etasje. Det er ikke tilfredsstillende, sier visepolitimester og prosjektleder for PNP Agder, Arne Sundvoll.

Nye Tinghuset i Kristiansand

Dette bygget blir for lite for politiet i fremtiden.

Foto: illustrasjon av RIFT AS i samarbeid med NSW AS

Mellom Gartnerløkka og Bjørndalssletta

Politidistriktets behovsanalyse tilsier at i 2022 vil stasjonen ha 450 ansatte, med et arealbehov på 15.700 kvadratmeter.

Statsbygg har fått oppdraget med å kartlegge aktuelle steder å bygge ny politistasjon.

– I første rekke ber vi om Statsbygg sin vurdering av å løse behovet i nåværende bygg, eventuelt med tilpasninger og påbygg. I tillegg står Statsbygg fritt til å presentere alternative løsninger, enten det er på nåværende tomt eller på andre tomter innenfor det politidistriktet har definert som aktuelle områder, sier Sundvoll.