Ønsker mindre kommunesamarbeid

Rådmann i Kristiansand, Tor Sommerseth, foreslår at kommunen nedtoner samarbeidet med de seks andre kommunene i Knutepunkt Sørlandet. Etter at nabokommune sa nei til sammenslåing, skal Kristiansand drøfte nytten av det omfattende nabosamarbeidet.