Hopp til innhold

Ønsker mer tvang i barnevernet

– Mindreårige som begår alvorlige kriminelle handlinger, er ofte kalde, følelsesløse barn uten skyldfølelse og anger, sier psykolog Egil Launes.

Egil Launes

Psykolog Egil Launes sier enkelte barn allerede fra barnehagealder utvikler betydelige atferdsproblemer.

Foto: Frans Kjetså / NRK

Flere drap utført av barn, og andre alvorlige kriminelle handlinger, har rystet Sørlandet den siste tiden.

Psykolog Egil Launes sier barn med atferdsproblemer kan være det man tidligere kalte psykopater og trenger tvangsbehandling.

– Nyere forskning viser at en undergruppe av barn og unge med alvorlige atferdsforstyrrelse som utvikler følelseskulde, lite empati og har lite skyldfølelse når de gjøre noe galt, sier han.

Uten anger

Launes er psykolog og PMTO-spesialist (Parent Management Training - Oregon). Han sier enkelte barn allerede fra barnehagealder utvikler betydelige atferdsproblemer.

– Man kan tenke at ungdom som skader eller dreper andre mennesker ikke ser noen grunn til å føle anger. De har store problemer med å sette seg inn i hvordan andre har det og de er ofte veldig opptatt av egne behov. Denne gruppa er veldig vanskelig å behandle, sier han.

Tvang

Launes får støtte fra barnepsykolog Magne Raundalen.

Magne Raundalen sitter på en rød benk.

Magne Raundalen er spesialist i klinisk psykologi med mange års erfaring med mennesker i krisesituasjoner.

Foto: NRK

Han sier nyere hjerneforskning viser at man ikke når inn med terapi til mindreårig med smadret barndom. De har en underutviklet empati og vil være i kamp mot alt og alle og bare la seg korrigere etter egen oppfatning.

Det er forbudt å bruke tvang i behandlingen av mindreårige med atferdsvansker. Men - Launes mener behandlingen kan bli for forsiktig, fordi behandlerne frykter represalier.

– Det er umulig å behandle og endre atferd til ungdom med store atferdsproblemer uten å bruke tvang. Man kan spørre om man blir for snill og har for stor tro på den enkelte. En del institusjoner er redde for å bruke tvang, selv der de kan bruke det. Det er lov å bruke noe tvang og det trengs for barn med atferdsvansker, sier Launes.

Vilde Adolfsen

Vilde Adolfsen er leder for landsforeningen for barnevernsbarn.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK
Direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familieetaten

Direktør Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familieetaten under et arrangement på Arendalsuka.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK


Vilde Adolfsen, leder for landsforeningen for barnevernsbarn, støtter også tvangsbehandling i spesielle tilfeller

– Vi skjønner at tvang er noe som må utføres på barn som enten kan skade seg selv eller andre, sier Adolfsen.

BUFETAT-direktør Mari Trommald sier tvang kan utføres dersom der er fare for skade på seg selv eller andre.

– Men bruken av tvang bør holdes på et minimum, sier hun.

Skeptisk til enetiltak

Psykologen er skeptisk til at barn bor alene med bare voksne i enetiltak fordi barnet blir for lite sosialisert.

– Mange utvikler sosial angst og blir passive siden de bare er i kontakt med voksne, sier Launes.

Mari Trommald er enig i at enetiltak sjelden er det beste tiltaket.

– Barn i barnevernet er best hjulpet dersom de kan vokse opp i en familiesetting der de er i kontakt med mange. Enetiltak kan være egnet i få tilfeller, og de må være nøye vurdert, sier Mari Trommald.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

NRK Sørlandet
Spiller nå
Her stjeler beveren ved 00:41
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 23 1,91 kr
Dyrest kl. 08 2,78 kr

Strømkostnader nå

Med strømstøtte

  • Steke pizza 0,4 kr 25 min.
  • Dusje 4,4 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,5 kr En vask
  • Varmeovn 1,1 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Okt 2022 – okt 2023
    + 8,5 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %