Ønsker mer frivillig innsats på omsorgssentrene

Kristiansand kommune skal samarbeide med stiftelsen Livsglede for Eldre for å øke den frivillige innsatsen ved kommunens omsorgssentre og sykehjem.

Valhalla helsesenter

Kristiansand ønsker nå å ha økt fokus på livsglede for de eldre på kommunens omsorgssentre.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Kommunen inngår nå et samarbeid med stiftelsen Livsglede for Eldre, oppvekstsektoren og utdanningsinstitusjoner i kommunen med sikte på å øke den frivillige innsatsen og rekrutteringen av arbeidskraft til omsorgssentrene.

Politikerne i helse- og sosialstyret skal behandle saken neste uke.

Kommunen har som målsetting å styrke innsatsen rettet mot å skape en meningsfull hverdag for beboerne.

Et møtested for unge og eldre

Livsglede for Eldre er positive til å samarbeide med Kristiansand kommune og fokusere på å skape nettopp livsglede for de eldre.

– Stiftelsen er opptatt av et helhetlig og systematisk arbeid med ulike tilbud for å øke livsgleden og få mer aktivitet inn i sykehjemmene, sier generalsekretær i stiftelsen, Arnt H. Jerpstad, til NRK.

Arnt Jerpstad

Generalsekretær Arnt H. Jerpstad i Livsglede for Eldre.

Foto: Ane Lindahl/NRK

Han håper at sykehjem og omsorgssentre nå skal bli et møtested for både unge og eldre.

– Vi ønsker at de frivillige skal ta del i det som skjer på sykehjemmene. Og det handler om at sykehjemmene skal bli et positivt møtested for både ungdom og voksne, rett og slett for å få opp aktiviteten på sykehjemmene slik at disse blir et kraftsentrum i lokalsamfunnet, sier Jerpstad.

De ulike omsorgssentrene i Kristiansand arbeider til enhver tid med ulike aktivitetstilbud, og med å kvalitetssikre samarbeidet mellom ansatte og frivillige.

Men det er stor variasjon mellom omsorgssentrene i hvor stor grad man satser på frivilliges engasjement, arbeid og initiativ.

I kommunens kommende plan for helse- og omsorgstjenester, samt i kommende frivillighetsmelding, vil det bli foreslått strategier og tiltak for å styrke samarbeidet mellom kommunens tjenestesteder, frivillige organisasjoner og frivillige personer som ikke er tilknyttet noen bestemt organisasjon.

Ønsker en bedre omsorg

Wenche P. Dehli

Helse- og sosialdirektør Wenche P. Dehli anbefaler et samarbeid med Livsglede for Eldre for å øke frivillighetsarbeidet på kommunens omsorgssentre.

Foto: Kai Stokkeland/NRK

Kristiansand kommune er opptatt av beboernes sosiale, kulturelle og åndelige behov, og ønsker økt samarbeid mellom pårørende, ansatte og frivillige.

Det går frem av helse- og sosialdirektørens anbefaling når det gjelder samarbeidet med stiftelsen Livsglede for Eldre.

Jerpstad sier det frivillige arbeidet ved omsorgssentrene ikke skal erstatte det kommunale tilbudet, men være et supplement.

– Vi har ikke et inntrykk av at kommunen vil bygge ned den kommunale innsatsen og erstatte den med frivillig arbeid. Tvert imot så ser vi at kommuner rundt omkring er opptatt av at eldreomsorgen skal være så god som mulig. I dag er vi inne i mange kommuner på Sørlandet; Mandal, Kvinesdal, Lindesnes, Grimstad og Arendal. Og alle gjør en fantastisk jobb, sier Jerpstad.

Livsglede for Eldre vil nå hjelpe Kristiansand kommune med å tilrettelegge for større bruk av frivillige i eldreomsorgen.

– Vi kan hjelpe sykehjemmene med å få gode systemer i bruken av frivillige og vi kan hjelpe til med å få barnehager og skoler som aktive støttespillere inn mot sykehjem, avslutter Jerpstad.