NRK Meny
Normal

Ønsker lokale politiråd

Justisministeren legger seg ikke opp i organiseringen av politirådene selv om partifellene i Aust-Agder vil det.

Maya Twedt Berli, ordfører i Vegårshei

Maya Twedt Berli, ordfører i Vegårshei.

Foto: Odd Rømteland / NRK

I helgen vedtok Aust-Agder Arbeiderparti enstemmig å be justisministeren gripe inn for å få endret ordningen med politiråd.

Bjørn Hareide

Tidligere politimester Bjørn Hareide.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Det har vært misnøye med at det ikke er et politiråd i hver kommune. Ordfører Maya Twedt Berli i Vegårshei har lenge ment at ordningen ikke har vært god nok.

Noe av skylda legger hun på tidligere politmester Bjørn Hareide.

LES OGSÅ: Viser ikke respekt

Samarbeidsorgan

- Han opprettet politiråd åtte stder på Agder der han selv definerte mandatet, men han gjorde de uten å snakke med kommunene om hvordan det burde være, sier Twedt Berli som mener at et politiråd er et samarbeidsforum, og at da bør man kanskje snakke sammen.

- Politimesterens rolle i politirådet bør også diskuteres for det handler jo om lokale forhold, mener vegårsheiordføreren som nå setter lit til en ny politimester som trolig blir utnevnt om kort tid.

- Forhåpentligvis møter vi en ny politimester om ikke lenge og håper at vi da har en politimester som ser nytten av å snakke med ordførerne i agderkommunene, håper Twedt Berli.

Løses lokalt

Misnøyen går først og fremst på at det er åtte regionale politiråd på Agder og ikke ett i hver kommune. Aust-Agder arbeiderpartis årsmøte fattet i helgen et enstemmig vedtak om å be justisministeren gripe inn hvis det ikke ble et politiråd i hver kommune. Det kommer Knut Storberget ikke til å gjøre.

- Departementet har ikke tenkt å legge seg borti det, det er noe som må løses lokalt. Alle andre politidistrikt har klart å detablere politiråd uten problem og jeg er sikker på at det også kommer til å gå greit i Agder, tror justisminister Knut Storberget.

Knut Storberget

Justisminister Knut Storberget

Foto: NRK