NRK Meny
Normal

Ønsker ladestasjoner tett i tett på Agder

Det skal ikke være større avstand enn 50-60 kilometer mellom hver hurtigladestasjon for elbiler. Det er Vest-Agders strategi for ladestrukturen i landsdelen.

Ladestasjon for elbil

Nå er det planer om ladestasjoner tett i tett på Agder.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Fylkesrådmann Tine Sundtoft mener fylkeskommunen har et spesielt ansvar for å få etablert en ladeinfrastruktur som skal fremme bruken av elbil i Agder-fylkene.

Tine Sundtoft

Fylkesrådmann Tine Sundtoft.

Foto: Kari Løberg Skaar / NRK

Hun ønsker derfor at de to fylkeskommunene bidrar med økonomisk støtte til etablering av hurtigladere ute i kommunene.

Fylkespolitikerne i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø behandler forslaget neste uke, før fylkesutvalget sluttbehandler saken i juni.

Like regler for alle kommuner

Spørsmålet om offentlig bruk av penger til hurtiglading av elbiler er et tilbakevendende tema i lokalpolitikken og Vest-Agder fylkeskommune har satt av 500.000 kroner til denne type støtte for 2016.

Fylkesrådmannen anbefaler like kriterier for støtte til alle kommunene i fylket.

Klimagassutslippene fra vegtrafikken står for en økende andel av norske utslipp, og som NRK nylig har fortalt så vil ikke Kristiansand kommune klare å nå sin vedtatte målsetting om å redusere klimagassutslippene innen 2020.

Ønsker mer elektrifisering

«Elektrifisering av bilparken er et effektivt grep for å begrense klimautslipp fra vegtrafikken», heter det i den fylkeskommunale strategien for ladestasjoner i Agder-kommunene.

Også når det gjelder trafikkstøy vil økende bruk av elbil og tilrettelegging av ladestasjoner ha en positiv effekt, ifølge fylkesrådmannen.

«400.000 mennesker er plaget av veitrafikkstøy i Norge. Mye av denne støyen er knyttet til dekk og veibanestøy ved høye hastigheter. Elbiler kan redusere noe av støyen», står det i rapporten som danner grunnlag for fylkeskommunens ladestrategi.

Viktig med infrastruktur

Mathias Bernander (H) - medlem i Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø i Vest-Agder

Fylkespolitiker Mathias Bernander (H).

Foto: Thomas Sommerset / NRK

– Dette handler om å bygge ut fremtidens infrastruktur og gjøre det miljøvennlige alternativet enklere å bruke.

Det sier Mathias Bernander (H).

– Er dette riktig bruk av fylkeskommunale penger?

– Ja, fordi det handler om å stimulere et marked for fremtiden. Når det er sagt så nærmer vi oss et velfungerende marked, og det offentlige skal ikke subsidiere denne typen teknologi for alltid.

Ønsker gulrot og ikke pisk

Gisle Meininger Saudland

Gisle Meininger Saudland (Frp).

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Hovedutvalgsleder Gisle Meininger Saudland (Frp) mener det er viktig med mange ladestasjoner så ikke elbil-sjåførene må millimeterplanlegge turen sin.

– For vanlige bilister er dette også positivt. Jo flere vi får til å kjøre miljøvennlig jo dårligere blir også argumentet om å innføre bompenger og rushtidsavgift for å få folk til å kjøre miljøvennlig. Det er bedre å nå miljømålene med gulrot enn pisk, sier Saudland.

– Når kan ladestasjoner stå tett i tett langs alle veier i Agder?

– Det avhenger litt av kommunene og hvor villige de er til å inngå i dette spleiselaget, sier han.

Også fylkespolitiker Even Tronstad Sagebakken (Ap) er positiv.

– Vi har gått til valg på at vi vil ha en plan for utviklingen av ladestasjoner. Vi ønsker også ladestasjoner ved alle fylkeskommunale bygg, sier han.

Even Tronstad Sagebakken

Fylkespolitiker Even Tronstad Sagebakken (Ap).

Foto: Svein Sundsdal / NRK