Ønsker internasjonal satsing på Sørlandet

Gruppa "Invest in Agder" intensiverer nå arbeidet med å få et stort internasjonalt konsern til å etablere seg i landsdelen.

Gunnar Kulia

Gunnar Kulia mener Sørlandet trenger flere internasjonale konsernarbeidsplasser.

Foto: svein sundsdal / nrk

Tanken er å utnytte kraftoverskudd, og datalagring er en svært aktuell bransje.

Elkem

Flere internasjonale konserner som Elkem ønskes til Sørlandet.

Foto: NRK

– Får vi den første aktøren, er det lettere å få flere, sier Gunnar Kulia, som leder ressursgruppa for «Invest in Agder».

Det skal nå ansette en daglig leder som skal lede arbeidet med «Invest in Agder».

Målet er kort og godt å bidra til at utenlandske selskaper etablerer seg i Agder-fylkene.

Vil utnytte kraftoverskudd

I dag er flere internasjonale selskaper representert i landsdelen.

3B Fiberglass, Birkenes

Fiberglass-produksjon gir Birkenes viktige arbeidsplasser.

Foto: Thomas Grønvold / NRK

Eksempler er Elkem i Kristiansand, GE Healthcare i Lindesnes, Alcoa i Farsund og 3B Fibreglass i Birkenes.

– Fokuset er å jobbe overfor aktører innen datasentre, og hvordan vi sammen med aktører innen kraftforedlende industri i regionen kan markedsføre Agder og dermed få nye virksomheter i regionen, sier Kulia.

Det er kraftoverskudd i regionen, og det skal utnyttes.

Vil hjelpe datasenteret i Vennesla

Kulia viser blant annet til arbeidet selskapet Bulk gjør med å etablere datasenter på Støleheia i Vennesla.

– Vi ønsker også å støtte og koordinere, slik at dette lykkes, sier Kulia.

«Invest in Agder» ønsker også å se på mulighetene som ligger i de utenlandskeide konsernene som allerede har avdelinger på Sørlandet.

– Hvis de vil etablere nye virksomheter, ønsker vi at de er klar over mulighetene her, sier Gunnar Kulia.

Peker på universitetet

Han peker blant annet på Universitetet i Agder.

– Vi har kompetente ingeniører som faktisk er ganske billige i internasjonal sammenheng, mener han.

Gunnar Kulia

Gunnar Kulia er engasjert i arbeidet med å skaffe Sørlandet flere bedrifter.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Derfor er etablering av en ny virksomhet på størrelse med GE Healtcare, Alcoa eller et stort datasenter et stort mål nå.

– Da har vi lyktes. Og får vi den første, er det lettere å få flere. Og det skaper ringvirkninger, for da trenger man leverandører med høy kompetanse, og da får man en dynamikk av denne type etableringer som vil være viktig for Agder, sier Kulia.

Finansieres av fylkeskommunene

Det er fylkeskommunene i Aust- og Vest-Agder som finansierer «Invest in Agder». I første omgang er det bevilget halvannen million kroner i et halvår. Men det legges en plan over fem år for å få dette til. Dessuten blir «Invest in Agder» en del av Innovasjon Norge.

Allerede er man i gang med å jobbe mot det internasjonale markedet. Om få uker startes prosessen for å få ansett en som skal lede arbeidet fremover.

140 millioner ble bevilget til ny satsing på fibernettet i Norge

I valgkampen kom Erna Solberg med fiberpenger som blant annet Sørlandet kan få.