Ønsker innspill til ny hytte

Grimstad kommune skal bygge en ny dagsturhytte og ber innbyggere om å stemme på sin favoritt. På kommunens nettsider er det tre forslag om hvor hytta kan etableres.

Agder fylkeskommune og Sparebankstiftelsen SR-Bank står bak initiativet. De har invitert alle kommunene i Agder til et spleiselag for å sette opp en hytte i hver kommune, følge Grimstad Adressetidene.