Ønsker ingen aust-vest-konflikt

I dag inviterte flyplassjefen ved Kristiansand lufthavn Kjevik til samarbeid med Gullknapp. Utspillet om en utstrakt hånd, begeistrer.

Diverse bilder fra Gullknapp flyplass. Nærbilde av en flystripe. Nærbilde av flytårnet fra Gullknapp. Nærbilde av en vindpølse. Nærbilde av vindmåler. 
Nærbilde av en hvit stripe i asfalten på Gullknapp. Bilde av skiltet som viser Gullknapp flyplass. Diverse arkiv bilder fra Kjevik. Bilde av flyplassjefen Arne Johan Johansen, når han står ved en skranke.