Ønsker fokus på senskader

Kreftforeningen setter fokus på senskader etter brystkreftbehandling. Derfor fargelegges bygninger og det skapes overraskende kreasjoner.

Nå setter kreftforeningen fokus på senskader etter brystkreftbehandling. Derfor fargelegges bygninger og det skapes overraskende kreasjoner.