– Vi ønsker at flere norske muslimer vil velge imam som yrke

Ap-politiker i Kristiansand Abdullahi Alason hyller forslaget om offentlig støttet imam-utdanning. – Det er viktig at norske imamer kjenner godt til norsk tankesett, sier han.

ALASON

– Vi ønsker å bruke våre egne. Hvis man får på plass imam-utdanningen, vil det styrke det norske samfunnet, som har blitt et mangfoldssamfunn, sier Ap-politiker i Kristiansand Abdullahi Alason.

Foto: THOMAS SOMMERSET / NRK

– Det vi ønsker er jo at flere norske muslimer vil velge imam som yrke, og ta islamstudier, sier Ap-politiker i Kristiansand Abdullahi Alason.

Få timer etter at Sylvi Listhaug (Frp) ble utnevnt som innvandrings- og integreringsminister onsdag, ble den nye avtalen om integrering lagt fram i vandrehallen på Stortinget.

Integreringsforliket vil åpne opp for en norsk, offentlig støttet utdanning av imamer. Partiene Ap, Frp, Sp, KrF og V) la onsdag fram 64 punkter som skal styrke integreringen i Norge:

«Stortinget ber regjeringen utrede muligheten for en offisiell, norsk utdanning av religiøse ledere fra relevante trossamfunn etter mal fra måten dette gjøres ved norske utdanningsinstitusjoner».

asylforlik på stortinget

BREDT ASYLFORLIK: De seks samarbeidspartiene er enige om 64 punkter som skal styrke integreringen. (F.v.) Trine Skei Grande (V), Marit Arnstad (Sp), Jonas Gahr Støre (Ap), Trond Helleland (H), Harald Tom Nesvik (Frp) og Knut Arild Hareide (KrF).

Foto: Siv Sandvik / NRK

Abdullahi Alason mener utdanning av imamer er et svært viktig grep mot ideologisk ekstremisme:

– Det er viktig at norske imamer kjenner godt til norsk tankesett, tradisjoner, toleranse og ytringsfrihet. For å få dette til, må yrket profesjonaliseres.

Viktig for å hindre ekstremisme

Han mener imam-utdanning vil være et av de viktigste tiltakene mot ekstremisme:

– Imamene må kommunisere med norske ungdommer om likestilling, demokrati og toleranse.

Alason mener utdanningen ikke skal ta for seg det teologiske, men det norske tankesettet og de norske verdiene.

– Når en imam skal snakke med ungdom som bare kjenner til Norge, så trenger de mer enn det teologiske for å kommunisere, sier han.

Mange imamer kan ikke norsk

Ap-politikeren mener at offentlig støttet imam-utdanning vil begrense tilfanget av utenlandske imamer:

– De fleste imamer hentes fra utlandet, og mange kan ikke ett norsk ord.

Partiene bak integreringsforliket ber om at regjeringen skal vurdere en ordning der kun stater som praktiserer religionsfrihet, skal kunne få lov til å bidra til å finansiere ulike trossamfunn i landet.

– Vi ønsker å bruke våre egne. Hvis man får på plass imam-utdanningen, vil det styrke det norske samfunnet, som har blitt et mangfoldssamfunn, sier Alason.

Akmal Ali

Imam Akmal Ali mener det er viktig for integreringen at det utdannes flere imamer.

Foto: Line Oftedal Pedersen / NRK

Godt mottatt i Muslimsk Union

At det åpnes for å utdanne muslimske prester, blir godt mottatt i Muslimsk Union Agder.

– Det er viktig at hele samfunnet tar vare på de nyankomne, veileder og integrerer dem, slik at de blir en nyttig ressurs. Der mener jeg moskeen, muslimer og særlig imamen kan komme med et viktig bidrag, sier Akmal Ali.

Han er leder av den største muslimske menigheten på Sørlandet. Han er opptatt av at gud og profeten tolkes riktig.

– Og hvordan man skal oppføre seg fra religionenes side. Da må han kjenne situasjonen og kulturen og ta hensyn til det, sier Ali.

Muslimske ledere, som skal arbeide i Norge, bør utdannes her i landet. Det mener et flertall på Stortinget. Forslaget blir møtt med begeistring, hos den største, muslimske menigheten på Agder.