NRK Meny
Normal

Ønsker flere miljøvennlige drosjer

Kristiansand kommune vil ha flere miljøvennlige drosjer i byen for å redusere klimautslippene. Kommunen kommer til å stille strenge miljøkrav til drosjenæringen i fremtiden.

Mirca Becirbegovic, fungerende leder i Agder Taxi er kjempepositiv til at kommunen vil stille strengere miljøkrav til taxinæringa. Men kommunen må være med å legge til rette for at det er mulig.

SE INTERVJU: Mirza Becirbegovic, fungerende leder i Agder Taxi er positiv til at kommunen vil stille strengere miljøkrav til taxinæringa. Men kommunen må være med å legge til rette for at det er mulig.

Kommunen har nå startet et utredningsarbeid som tar sikte på en egen plan og strategi når det gjelder infrastrukturen for lading av elbiler.

I den forbindelse er kommunen opptatt av å få drosjenæringen til å ta i bruk elbiler eller mer miljøvennlige biler.

Vil ha lavere drosjeutslipp

Raimond Oseland blant sykler

Miljøfyrtårnkoordinator Raimond Oseland.

Foto: Kristiansand kommune

Kristiansand har som ambisjon å redusere utslippene av klimagasser og vil iverksette flere tiltak for å få dette til.

Politikerne har også vedtatt at kommunens egne biler skal bli nullutslipps-biler på sikt.

Det sier miljøfyrtårnkoordinator Raimond Oseland.

– I denne forbindelse er det naturlig å se på de tjenestene som kommunen kjøper en del av, blant annet drosjetjenester. Vi ønsker at dette er kjøretøy som har så lave utslipp som mulig, sier han.

– Vil kommunen stille strenge krav om at drosjene må være miljøvennlige?

– Kommunen kan gjennom sine innkjøp og anbudskonkurranser stille miljøkrav. Vi deltar i ordningen miljøfyrtårnsertifisering, og der ligger det klare føringer om at kommunen skal velge leverandører som er miljøvennlige og har så lave utslipp som mulig. Og dette vil også kunne gjelde innkjøp av transporttjenester, sier Oseland.

Ny ladestruktur

Stadig flere kommuner jobber med utslipps-tematikken og ønsker å legge forholdene bedre til rette for nullutslipps-kjøretøy.

– Vi ser nå på ladeinfrastrukturen for elbiler. Og da vil vi også se på hvilke behov taxinæringen har for å kunne velge elbiler i fremtiden, sier Oseland.

Han registrerer at det finnes svært få elbil-drosjer her i landet.

– Vi håper drosjenæringen er offensive i forhold til å endre dette og vi ønsker å komme i dialog med næringen. Selv om vi ikke per i dag kan stille krav til drosjenæringen, så er det ikke unaturlig at vi har en dialog om hva slags type drosjebiler man bør bruke i fremtiden, sier Oseland.

Han legger til at når rimeligere elbiler med større rekkevidde kommer i 2017/18, så bør alle parter ha iverksatt nødvendige grep slik at drosjeeierne kan velge miljøvennlige alternativer fremfor store dieselbiler.

Kundene må påvirke

Vidar Ose

Samferdselssjef i Vest-Agder Vidar Ose.

Foto: NRK

Det er Vest-Agder fylkeskommune som utsteder drosjeløyver i fylket, og Kristiansand kommune har «luftet» ønsket om flere elbil-drosjer eller miljøvennlige drosjer i byen.

Både kommunen og fylkeskommunen er «storkjøpere» av drosjetransport i forbindelse med transport av funksjonshemmede, skolebarn og annen spesialtransport.

Samferdselssjef i Vest-Agder Vidar Ose mener det er viktig at man stiller krav om mindre utslipp når man inngår kontrakter med drosjenæringen.

– Sammen tror jeg at vi som kjøper drosjetransport kan drive påvirkning i de møter vi har med drosjenæringen, sier Ose.

NRK har vært i kontakt med Agder Taxi som er positiv til at kommunen ønsker flere miljøvennlige drosjer. Se intervju øverst i artikkelen.