Ønsker flere jenter på IT

Mange selskaper ønsker å ansette kvinner med en IT-bakgrunn, men svært få kvinner tar IT-utdanning ved Universitetet i Agder. Seniorkonsulent Nina Torjesen i selskapet Evry sier IT-selskaper ønsker flere kvinner med en slik fagbakgrunn.