Hopp til innhold

Ønsker felles billettsystem

Pendlerforeningen mener det er naturlig å bruke samme billett på strekninger der buss og tog kjører parallelt.

Terje Høyland

Tidligere leder i Vest-Agder pendlerforening, Terje Høyland, er ikke fornøyd med kollektivtrafikkens billettsystem.

Foto: Frans Kjetså / NRK

Tidligere leder i Vest-Agder pendlerforening, Terje Høyland, er frustrert over det fungerende kollektivtilbudet i fylket. Han mener systemet er tidkrevende for passasjerene.

– Ta Nodeland som eksempel. Der kjører toget med to timers frekvens, mens bussen kjører parallelt med en annen frekvens. De som reiser fra Nodeland må enten kjøpe bussbillett eller togbillett, de kan ikke kjøper en som gjelder begge deler.

Terje Høyland, leder av Vest-Agder Pendlerforening

Tidligere leder i Vest-Agder pendlerforeningen, Terje Høyland.

Foto: Svein Johnsen / NRK

Det synes Høyland er unødvendig. Den tidligere lederen for Vest-Agder pendlerforening sier det derfor er viktig at saken nå tas opp i Stortinget.

Høyland applauderer stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF) som i Stortinget nå tar initiativ for et landsomfattende felles billettsystem.

– Dagens system er svært tungvint

Grøvan lover å følge saken tett. Han sier det bør være unødvendig å måtte slå opp i ruteplanleggerne til de ulike selskapene hver gang man skal fra ett sted til et annet.

– Dagens system er svært tungvint, og det gjør at vi får færre brukere av offentlige kollektivmidler enn vi ellers ville ha fått. Derfor er dette en viktig og god sak som bidrar til at flere bruker de kollektive reisemidlene vi har, sier han.

For de fleste pendlerne i innlandskommunene er derimot en god togforbindelse aller viktigst, ifølge tidligere leder Terje Høyland i pendlerforeningen.

Mener felles billett gir bygdevekst

– Togtilbudet er viktig for at vi skal kunne bo utenfor byen og samtidig reise inn til Kristiansands arbeidsmarked. Tilgangen til et bredt arbeidsmarked er viktig for både kommunene og innbyggerne, slår han fast.

Hans Fredrik Grøvan

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF) tar initiativet videre til Stortinget.

Foto: NRK/Svein Sundsdal / NRK

Han nevner at flere kommuner i regionen har hatt en positiv vekst, blant annet hans eget bosted Audnedal.

– Audnedal har hatt en helt annen befolkningsutvikling enn mange andre innlandskommuner. Stedet har vekst, og folk flytter inn i stedet for å flytte ut. Det tror jeg er takket være jernbanen, tilbudet om et annet arbeidsmarked og studietilbud i Kristiansand.

Høyland håper nå at forslaget vil få positiv respons på Stortinget.