NRK Meny
Normal

– Fattigdom gjør noe alvorlig med selvfølelsen

Vest-Agder-museet vil vite hvordan det oppleves å være fattig i dagens Norge.

Kathrin Pabst, Vest-Agder-museet

Kathrin Pabst ved Vest-Agder-museet ber folk komme med historier om fattigdom.

Foto: Mohsen Bokaei / NRK

– Selv folk som ikke er fattige nå, synes det er veldig vanskelig å snakke om fattigdom de har opplevd. Det dreier seg ofte om skyld, skam og usynlighet, sier Kathrin Pabst, prosjektleder og leder for fagseksjonen ved Vest-Agder-museet.

– Fattigdom gjør noe alvorlig med selvfølelsen, sier hun.

10 prosent av barn på Agder er fattige

Fattigdom

10 prosent av barn på Agder defineres som fattige.

Foto: Anita Larsen / Vest-Agder-museet
Ikke bare greit. Vest-Agder-museet

'Ikke bare greit' er tittelen på Vest-Agder-museets prosjekt om fattigdom.

Foto: Vest-Agder-museet

Nærmere 15 prosent av befolkningen faller inn under Statistisk sentralbyrås definisjon av lavinntektshusholdninger. På Agder regnes hele 10 prosent av barna som fattige.

Innvandrerbarn er overrepresentert, men også barn av foreldre som er enslige, arbeidsledige, rusmisbrukere eller psykisk syke er tungt representert.

I sommer fikk Vest-Agder-museet 2,8 millioner kroner av Kulturrådet som en del av satsingen på å styrke norske museers samfunnsrolle. Museer verden over er opptatt av «social justice» – å peke på forskjeller og urett.

Og nå går Vest-Agder-museet bredt ut med annonser og plakate.

Museet venter på historiene

– Vi ønsker å viderefortelle folks historie på en forsvarlig måte. Prosjektet skal ende opp i en utstilling til høsten. Vi studerer arkivmateriale som handler om fattigdom fra midten av 1600-tallet til i dag, og lar samtidig lokalbefolkningen bidra med egne beretninger om hvordan det oppleves å være fattig i dagens Norge, sier Pabst.

– I tillegg er vi interessert i å samle inn gjenstander som den enkelte forbinder med fattigdom. Det kan være et slitt klesplagg, en matvare eller en gammel leke som er knyttet til noe positivt eller negativt.

I år fyller Kristiansand 375 år.

– Kristiansand har vært så fattig at byens elendighet ble diskutert på Stortinget. Det finnes skriftlig materiale om dette som bør undersøkes.

Kathrin Pabst, Vest-Agder-museet, Fattigdom

Nå starterKathrin Pabst innsamlingen av historier til prosjektet 'Ikke bare greit'

Foto: Mohsen Bokaei / NRK

Fattigvesenets historie

Nærmere vår tid er det interessant å rette søkelyset mot barnehjemsbarn.

Folk på museet forteller fra etterkrigstiden at barnehjemsbarn i landsdelen da ble sett på som fattige og spesielle.I dag kan fattigdom bli utløst av arbeidsledighet.

Tidligere har Vest-Agder-museet spurt folk om hva slags forhold de har til kroppen sin. Og de har spurt om tro.

Museet vil ikke bare være en institusjon som jobber med gjenstander, og har fått nasjonal anerkjennelse for de tidligere prosjektene.

Utstilling i containere

Selve utstillingen «Ikke bare greit?» skal presenteres i seks flyttbare containere som blir passert på sentrale steder i byene som torg, parker, og kjøpesentre.

– Den vil rette seg mot folk flest, uavhengig av alder eller sosial bakgrunn. Barn, ungdommer, enslige, familier og eldre kan være utsatt for fattigdom, og alle vil finne igjen noe å reflektere over, sier konservator Kathrin Pabst ved Vest-Agder-museet.