Ønsker byggestart i 2018

Jernbaneforum Sør mener byggingen av forbindelsen mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen bør komme i gang i 2018.

Created by InfoDispatcher

I dag er bussene eneste kollektivtilbud på Brokelandsheia i Gjerstad, men det lille tettstedet ønsker å bli jernbanens knutepunkt mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen.

– I 2018 er bygging av dobbeltspor kommet frem til Porsgrunn, mitt håp er at man da kan sette i gang bygging av sammenkoblingen mellom Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. I hvert fall må beslutning om bygging tas innen da.

Det sier Vest-Agders fylkesvaraordfører og leder for Jernbaneforum Sør, Thore Westermoen.

Han mener sammenkoblingen, eller genistreken som han kaller det, er et av de beste jernbaneprosjektene i Norge.

– Prosjektet vil binde sammen regionene på en helt ny måte. Det gir også jernbanen muligheter for å frakte langt flere passasjerer og gods, sier Westermoen.

Genistreken

Prosjektet har fått kallenavnet «genistreken», etter som man med en rett strek på kartet fra Brokelandsheia til Porsgrunn, markerer den mulige jernbanestrekningen på 59 kilometer.

Den vil knytte Sørlandsbanen og Vestfoldbanen sammen.

En slik sammenkobling vil redusere reisetiden fra Kristiansand til Oslo til 3 timer, samt gjøre det mulig å benytte tog fra Rogaland og Sørlandet til byer i Telemark og Vestfold.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Jernbaneforum Sør

Jernbaneform Sør var samlet på Brokelandsheia mandag. Her taler fylkesvaraordfører Jon Olav Strand fra Aust-Agder til forsamlingen.

Foto: Morten Rosenvinge / NRK

Skal utredes

Sammenkoblingen har vært diskutert i mange år, men ser nå ut til å være nærmere enn noen gang.

For under to måneder siden sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at sammenkoblingen skal utredes.

Tidligere har også Stortinget gått inn for at det skal gjøres en såkalt konsekvensvalgutredning (KVU), som er første steg i prosessen, før man eventuelt går videre med planlegging og bygging.

– Statsråden har sagt at nå skal utredningen bestilles. Når den er på plass kan man begynne med konkret planlegging, sier Westermoen.

Mer optimistisk

På dagens møte i Jernbaneforum Sør snakket både politikere, næringsliv, arbeidstakerorganisasjoner og naturvernere varmt om sammenkobling av de to jernbanestrekningene.

I visshet om at en utredning er på vei håpet mange av de fremmøtte at prosjektet som har vært diskutert i årevis endelig er på rett spor.

– Tidshorisonten har nå blitt mye kortere og vi ser lys i enden av tunnelen, sier Gjerstads ordfører, Kjell Trygve Grannsvoll.

En eventuell sammenkobling vil trolig bli bygget fra Brokelandsheia i Gjerstad til Porsgrunn.

– Det er her knutepunktstasjonen vil komme, som vil knytte Telemark og Agder tettere sammen. For folk her i Gjerstad vil det bety kortere avstand til begge regionene, sier Grannsvoll.

Nå ønsker jernbaneforumet rask fremgang, slik at prosjektet kan bli klart for bevilgninger når neste Nasjonal Transportplan skal utarbeides.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

Dette har du neppe hørt fra et kirketårn før