Hopp til innhold

Omstridt lege fikk større ansvar enn han skulle – sykehuset trodde han var traumekirurg

Sykehuset i Flekkefjord har over flere år manglet dokumentert oversikt over hvilken kompetanse legene har hatt.

Margret Annie Gudbergsdottir feiloperert på Sørlandet sykehus i Kristiansand

Margret Annie Gudbergsdottir ble operert av den mye omtalte legen da han nettopp hadde startet utdanningen i Kristiansand. Sakkyndige slår fast feilbehandling, og mener legen ikke skulle operert alene.

Foto: Privat

Da Helse Sør-Øst gransket den omstridte legen ved Flekkefjord sykehus, fant de ingen dokumentasjon på attester og referanser.

De har heller ikke full oversikt over alle papirene til legene som jobber der i dag.

– Sentrale dokumenter og attester ble ikke dokumentert, sier Anne Cathrine Frøstrup i Helse Sør-Øst.

Hun har iverksatt rapporten som i forrige uke kom etter en syv måneder lang gransking av Sørlandet sykehus.

Ett av de sentrale spørsmålene er hvordan denne legen kunne jobbe som ortoped i Flekkefjord i elleve år, uten å ha spesialisering.

– Man kan rett og slett ikke svare på hva som har skjedd, sier Frøstrup.

Rapporten konkluderer med at sykehuset bør bli bedre på flere områder.

Det gjelder blant annet å dokumentere faglige kvalifikasjoner, personlig egnethet, attester og referanser.

«Det siste er særlig relevant ved ansettelse av kirurger som ikke er kjent fra større norske fagmiljøer».

Betyr det at sykehuset ikke ba om attester og referanser før den aktuelle legen ble ansatt?

– Det kan jeg faktisk ikke svare på. Poenget her er at det ikke er dokumentert, svarer Frøstrup.

Sørlandet sykehus svarer at de har oversikt over legenes kompetanse. Men de mener de kan bli bedre på å dokumentere dette.

Les hele svaret fra sykehuset nederst i artikkelen.

Utdannelse fra Kasakhstan og Tyskland

Legen som granskes av Helsetilsynet er en 54 år gammel mann. Han er fra Kasakhstan.

Han studerte medisin i hjemlandet. I Tyskland spesialiserte legen seg som generell kirurg. Det viser dokumenter NRK har fått innsyn i.

Da legen flyttet til Flekkefjord for å jobbe i 2008, ble han autorisert av Helsedirektoratet.

Her jobbet han ved kirurgisk ortopedisk avdeling.

Først seks år senere søkte han om å bli godkjent som kirurg i Norge.

Nina Mevold

Administrerende direktør Nina Mevold ved Sørlandet sykehus svarer at de tar kritikken på alvor.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Trodde legen var traumekirurg

NRK har de siste to årene omtalt en rekke feilbehandlinger, lovbrudd og avvik ved Sørlandet sykehus.

Mange av sakene er knyttet til den samme legen.

Etter flere feiloperasjoner ble han overført til Kristiansand i 2019. Der skulle han spesialisere seg innenfor ortopedi.

Han gikk fra å være overlege i Flekkefjord, til å bli LIS (Lege i spesialisering).

Da han kom til Kristiansand, fikk legen stor frihet.

I rapporten står det at avdelingslederen trodde han var traumekirurg. Det stemte ikke, ifølge rapporten.

Hvordan denne feilen oppsto, kommer ikke frem.

– Dette er noe vi undersøker. Det er ingenting i den skriftlige dokumentasjonen som forelå, som tilsa dette.

Det sier organisasjonsdirektør Nina Føreland ved Sørlandet sykehus.

Det står at denne misforståelsen kan ha ført til at opplæringen, veiledningen og oppfølgingen ikke har blitt tilpasset godt nok.

Han utførte kompliserte operasjoner alene, ifølge rapporten.

– Det er mulig at legen kan ha gått ut over de skisserte rammene, men det kan ikke utelukkes at det er konferert og dermed akseptert.

– Det er vår vurdering at legen har hatt relativt høy grad av selvstendighet og tillit, ifølge rapporten.

Flere ganger ble legen stoppet fra å utføre operasjoner han selv hadde satt opp.

– Etter vår mening er det en indikasjon på at rammene enten ikke var klare nok, eller at legen ikke i tilstrekkelig grad forholdt seg til dem.

Rapporten konkluderer med at oppfølgingen burde ha vært tettere.

Legen forklarer selv at han raskt fikk ansvar i Kristiansand. Ifølge legen ble han behandlet på en annen måte enn de andre LIS-legene fordi han hadde mange års erfaring.

Men ifølge legen opererte han aldri pasienter uten at dette var avklart med noen rundt ham.

Han hevder også at han fikk liten oppfølging fra sin veileder.

– Rapporten peker på konkrete forbedringstiltak, og vi jobber aktivt med disse, sier Føreland.

Helsetilsynet fratok nylig lisensen til legen. Det er mens granskningen mot ham pågår.

I sin forklaring fra tiden i Flekkefjord hevder legen at han flere ganger ba om å få oppdatere seg faglig.

Ifølge legen truet han med å si opp for å få faglig påfyll.

Flekkefjord Sykehus

450 pasienter har bedt om ny vurdering etter å ha blitt behandlet av legen.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Sliter med rekruttering

Helse Sør-Øst har bedt om dokumentasjon for legene som jobber ved Sørlandet sykehus i Flekkefjord i dag.

«Vi har ikke mottatt attester, vitnemål eller liknende for noen av legene», heter det i rapporten.

Sykehuset i Flekkefjord har i flere år slitt med rekruttering til den kirurgiske avdelingen.

I dag jobber det tre ortopeder og to kirurger ved avdelingen i Flekkefjord. Alle er fra utlandet.

I tillegg bytter ortopediske overleger fra Kristiansand og Stavanger på å reise til Flekkefjord for å bistå.

Kirurger fra vikarbyrå blir også brukt for å fylle hull i vaktplanen. Avdelingen har ikke greid å fremlegge dokumentasjon på attester, vitnemål eller referanser for legene i vikarbyrået.

– Dette gjør det vanskelig å fastslå hvilke vurderinger av kompetanse som er lagt til grunn ved ansettelsene, heter det i rapporten.

Sørlandet sykehus svarer at de bruker Helsepersonellregisteret for å sikre legenes autorisasjoner og spesialiteter.

Nina Føreland

Organisasjonsdirektør Nina Føreland ved Sørlandet sjukehus.

Foto: Lars Hægeland / NRK

De understreker at sjekk av referanser og av CV blir gjort ved hver ansettelse. Det blir derimot ikke systematisk arkivert.

– Dette er blant de funnene vil vi følge opp, sier organisasjonsdirektør Nina Føreland.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

Funn av mulig eksplosiv i Kvinesdal

Har sperra område etter funn av mogleg eksplosiv

E-18 forbi Bamble handelspark

Kjemper om E18-kundene med stadig større handelsparker – forsker mener bysentrum blør

Drukningsulykke Gjerstad

18-åring døde i drukningsulykke i Gjerstad

Supporterar barka saman i 1. divisjonskampen mellom Vålerenga og Start laurdag.

Går gjennom video etter supporterbråk: – Uakseptabel oppførsel

null
Spiller nå
Høydeskrekk i Fjæreheia 01:33
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 06 0,96 kr
Dyrest kl. 00 1,03 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,4 kr 25 min.
  • Dusje 4 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,5 kr En vask
  • Varmeovn 1 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Jun 2023 – jun 2024
    + 4,9 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 5,2 %