Omstridt abort-utspill fra KrF-topp

Stortingspolitiker i Aust-Agder KrF, Kjell Ingolf Ropstad, mener kvinner som vurderer å ta abort heller bør føde barnet og adoptere barnet bort, fremfor å velge abort. Forslaget har skapt flere kritiske reaksjoner på Ropstads blogg.

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Stortingspolitiker Kjell Ingolf Ropstad fra KrF i Aust-Agder, ber kvinner som vurderer abort, om heller å føde barnet og adoptere barnet bort.

Foto: Sundsdal, Svein / Svein Sundsdal/NRK

KrF-leder Knut Arild Hareide er enig i intensjonen til Ropstad, men sier KrFs abortmotstand helt og fullt er av hensyn til det ufødte barnet, og ikke i solidaritet med kvinner som ønsker seg barn og vurderer adopsjon.

– Er det ingen solidaritet mellom de uønskede gravide og de ufrivillige barnløse, spør Ropstad på sin blogg.

KrF-leder Hareide mener utspillet kan misforstås.

Mer informasjon

Knut Arild Hareide

KrF-leder Knut Arild Hareide støtter intensjonen i utspillet til sin KrF-venn i Aust-Agder, Kjell Ingolf Ropstad, men mener utspillet kan misforstås.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Kjell Ingolf Ropstad mener at det burde være mer informasjon her i landet om adopsjon som et alternativ til abort.

Han hevder at flere kvinner bør bære frem barnet, for så å adoptere det til noen som ønsker å bli foreldre.

– Dersom bare 5 prosent av de som planlegger abort heller velger adopsjon i stedet, ville det ikke vært noe særlig kø eller ventetid på å få adoptere heller, skriver Ropstad.

Delvis støtte fra Hareide

KrF-leder Knut Arild Hareide mener mange uønskede gravide utsettes for et press om å ta abort. Han vil ha større oppmerksomhet om alternativene.

– Presset om å ta abort, både fra enkelte leger og i nærmiljøet, er betydelig større enn det motsatte, sier Hareide til NTB.

Han støtter intensjonen til Ropstad, men mener utspillet kan misforstås.

– Er det ingen solidaritet mellom de uønsket gravide og de ufrivillige barnløse? spør Ropstad i sin nettblogg.

– Den formuleringen kan misforstås. Når KrF er imot abort, er det fullt og helt av hensyn til det ufødte barnet og ikke i solidaritet med kvinner som ønsker seg barn. Men jeg er enig i intensjonen hans. Kvinner som kommer til en lege, skal få vite at det finnes flere alternativer til å ta abort, sier Hareide.

Spre kunnskap om alternativene

KrF er motstander av loven om selvbestemt abort og ønsker at kvinner som vurderer å avbryte svangerskapet skal søke obligatorisk rådgivning.

– Vi mener det er viktig å spre kunnskap om alternativene som finnes. Samtidig må vi i KrF ha forståelse for den krevende situasjonen som disse kvinnene befinner seg i, selv om vi ønsker at de skal bære fram barnet, sier Hareide.