Omsider vet vi hvor gammelt dette er

Det har lenge vært spekulert i hvor gammelt Stoplestog-buret i Åraksbø i Bygland er. I helgen kom svaret.

Stoplestog-buret

Stoplestog-buret i Åraksbø i Bygland. Omsider er byggets alder fastslått. Bygget ble oppført vinteren 1546-47.

Foto: Aust-Agder fylkeskommune

Den lille bygda Åraksbø som ligger på østsiden av Åraksfjorden i Bygland kommune, har totalt sett 19 bur, eller stabbur som de også kalles.

Det eldste av dem, som også er Aust-Agders eldste stående bygning, Haugeburet, har 800-års jubileum nå i år. Under jubileumsfeiringen som ble holdt i helgen, var det også knyttet stor spenning til ett annet bur.

– Det er Stoplestog-buret, som står ganske midt i Åraksbø. Det er en bygning vi har sett på med interesse over lang tid, sier kulturvernleder i Aust-Agder, Aadne Sollid.

I helgen kunne Nils Bonde fra Nasjonalmuseet i København komme fasiten. Etter at han har foretatt analyser, kunne han fortelle at buret ble oppført vinteren 1546 -1547.

Flere forsøk på datering

Sollid forteller at det er flere som har prøvd å tippe på hvor gammelt buret egentlig er.

– Det man har lagt til grunn, er lafteteknikken som er brukt. Stoplestog-buret er oppført med findalslaft, en teknikk som i utgangspunktet forsvant etter svartedauden, altså etter 1350, sier han.

Ifølge ham har lafteteknikken gjort at flere har trodd at Stoplestog-buret kunne være like gammelt som Haugenburet. Andre har ment at det var yngre.

Aadne G. Sollid

Aadne Sollid er kulturvernleder i Aust-Agder.

Foto: Marianne Jakobsen / NRK

Bygdas tredje fredede bygning

Selv om buret skulle vise seg å være 330 år yngre enn Haugenburet, er det likevel gammelt.

– Det er jo en god del yngre en det vi har sett av andre bygg med findalshogg i Setesdal, men likevel igangsetter vi nå en fredningsprosess for å få buret erklært fredet som et automatisk fredet kulturminne. Det gjør vi i nært samarbeid med eier, sier Sollid.

Ifølge ham, vil Stoplestog-buret bli bygdas tredje fredede bygning. Sollid mener det vil gjøre Åraksbø enda rikere på bygningshistorie.

Åraksbø er den bygda i Setesdal som kan skilte med flest bur. Det nyeste er fra 1990. Haugenburet fra 1217 er eldst.

Videoreportasje om Haugeburet:

Sørlandets eldste trebygning ligger i Setesdal, og fyller 800 år i år. Til helga blir det storslått feiring av Haugeburet i Åraksbø

Sørlandets eldste trebygning, Haugeburet, som ligger i Åraksbø i Setesdal, fyller 800 år i år.