Omkjøring på E39 på grunn av ras

Trafikken vil bli omdirigert manuelt på E39 i Søgne etter steinras. Trafikk som skal vestover må kjøre FV461 fra Brennåsen. Trafikk som skal østover må kjøre FV459 fra Døle bru. Kjøretøy høyere enn 4.2 meter må kjøre via RV9.