Hopp til innhold

Omfattende vrakfunn utenfor Arendal

Totalt 54 skipsvrak er nå kartlagt og funnet på havbunnen utenfor kysten av Arendal. 36 av vrakene inneholder kjemiske stridsmidler og ble dumpet etter krigen.

Skipsvrak utenfor Arendal

Slik ligger et av vrakene som nå er kartlagt.

Foto: FFI/Kystverket

Etter 2. verdenskrig fikk de allierte styrkene tildelt et sjøområde hvor man kunne dumpe kjemiske stridsmidler som Tyskland hadde etter krigen.

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har i 2015 og 2016 gjennomført en omfattende kartlegging av skipsvrakene som ligger i dumpefeltet utenfor Arendal og nordvestover mot Risør.

Kartleggingen har også lokalisert vrak som er dumpet utenfor feltets grenser og undersøkelsene er gjort med undervannsfarkosten Hugin og omfatter cirka 450 kvadratkilometer.

De nærmeste vrakene ligger cirka 19 nautiske mil fra kysten.

Vrakene bør ligge

Hans Petter Mortensholm

Prosjektleder i Kystverket Hans Petter Laahne Mortensholm.

Foto: Kjartan Trana, NRK

Kystverket og FFI skal nå avgjøre hvordan man skal forholde seg til vrakene og i løpet av høsten vil man gjennomgå all innsamlet informasjon og overlevere en sluttrapport til Samferdselsdepartementet med anbefaling om videre arbeid.

– Tilstanden på de 36 vrakene fra krigen varierer fra ødelagt til nesten uskadet, og det beste er nok å la vrakene ligge på bunnen. Det er også den faglige anbefalingen fra de med ekspertise på kjemiske våpen hos FFI.

Det sier prosjektleder i Kystverkets beredskapsavdeling Hans Petter Laahne Mortensholm.

– Vi jobber med å se på hvordan et slikt dumpefelt påvirker miljøet på sjøbunnen og hvilken risiko disse vrakene kan utgjøre hundre år frem i tid. Slik situasjonen er i dag så er ikke miljøet på havbunnen påvirket i særlig grad, sier han.

Kystverket har i dag en god oversikt over de kjemiske stridsmidlene som ligger på havbunnen.

– Vi vet at mellom 41.000 og 48.000 tonn med kjemiske stridsmidler ble deponert i feltet. Og vi har en ganske god informasjon om hvilke typer kjemiske stridsmidler som ble dumpet, sier Mortensholm.

Vrakfunn utenfor Arendal

Vrakene langs kysten utenfor Arendal er nå kartlagt og avmerket.

Foto: FFI/Kystverket

Mange andre vrak funnet

Kartleggingen av dumpefeltet har også resultert i funn av en hel rekke andre skip på havbunnen.

– Når vi kartlegger så store arealer, så vil vi også finne alle andre skip som er sunket i samme område. Og vi har da funnet ytterligere 18 skipsvrak fra ulike tidsaldre, både fra nyere tid og fra eldre historiske tider, sier Mortensholm.

Disse skipene er ikke nøye kartlagt og analysert, men Kystverket mener likevel å ha fått en forholdsvis god oversikt over disse skipene.

– Vi mener helt bestemt at vi har funnet vrak fra både 1600-tallet og 1700-tallet. Den nederlandske skipstypen "fløyt" mener vi å ha funnet. Samtidig ligger det seilskuter på bunnen fra 1800-tallet, sier han.

Alle vrakene på havbunnen er nå godt dokumentert med bilder.

– Vår oppgave nå fremover vil være å oppdatere informasjonen slik at det som kommer som et aktsomhetsområde omfatter alle vrakene vi nå har kartlagt, avslutter Mortensholm.