NRK Meny

Omfattende skader fra «Nina»

Uværet «Nina» har gjort omfattende skader på Vestlandet og i agderfylkene. Forsikringsselskapet If regner med at de alene vil få meldt inn 2000 skader. Trolig blir det totale antallet skader fire ganger så stort. Ødelagte tak og skader av stormfloen dominerer.