Hopp til innhold

Omfattende omsorgssvikt

Barnehjemsbarna i Kristiansand fikk ikke den omsorgen de hadde krav på på 1950- og 60-tallet. Det slår et granskingsutvalg fast.

Utvalget la i formiddag frem sin konklusjon.
Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Granskingsutvalget av barnehjem i Kristiansand leverte i dag sin konklusjon, etter å ha gjennomført intervjuer med 81 barnehjemsbarn og 15 ansatte.

Omsorgssvikten skjedde på alle barnehjemmene i kommunen, sier utvalgsleder Anita Hekneby Jarvoll.

- Barna har fortalt at dette har preget livene deres i veldig stor grad senere, forteller hun.

- Vi har også konkludert med at det forekom mye fysiske avstraffelser og overgrep, og deler av disse overgrepene var av svært alvorlig karakter, forteller utvalgslederen.

 

Svikt i tilsynsrutinene

- Hvordan er det mulig at dette kan foregå i så mange år uten at det blir oppdaget?

- Årsaken til det er at tilsynsrutinene sviktet totalt, både på kommunalt nivå, hos Fylkesmannen og fra departementet sin side, sier Hekneby Jarvoll til NRK Sørlandet.

- Utover 70-tallet bedret forholdene seg, og mot slutten av 70-tallet skjedde det lite kritikkverdig, fortalte utvalgets leder Anita Jarvoll Hekneby under dagens pressekonferanse.

50 millioner i erstatning

Varaordfører i Kristiansand, Mette Gundersen, mener at kommunen må ta det moralske ansvaret i denne forsømmelsen av barnehjemsbarna.

- Det offentlige har sviktet. Vi håper denne rapporten, og utbetalingen av erstatning kan være med på å avslutte dette mørke kapittelet, sa Gundersen på dagens pressekonferanse.

Kommunen har satt av 50 millioner kroner til erstatning til barnehjemsbarna. Erstatningssummene vil være mellom 300.000-700.000 kroner.

Hele Agder skal granskes

Situasjonen for alle tidligere barnehjemsbarn i Agderfylkene skal nå granskes.

Fylkesmannen skal nå gjennomgå også de andre kommunene på Agder i denne perioden.