Hopp til innhold

Omfattende arbeidslivs-kriminalitet i Aust-Agder

Fellesforbundet i Aust-Agder har varslet politiet og arbeidstilsynet om en rekke tilfeller av arbeidslivs-kriminalitet i fylket.

Thor Åge Christiansen

Thor Åge Christiansen i Fellesforbundet liker ikke at så mange bedrifter i Aust-Agder bryter lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Organisasjonsarbeider Thor Åge Christiansen i Fellesforbundet, avdeling 9, sier han har tipset om over 100 bedrifter i Aust-Agder.

Han sier enkelte forhold går igjen i de fleste sakene.

– Vi snakker om alvorlige brudd her. Farlig arbeid i høyden, manglende lønn, og manglende dokumentasjon og arbeidsavtaler.

Over hele fylket

Christiansen sier bedriftene som er meldt inn til politiet og arbeidstilsynet er spredd over hele fylket, men mest arbeidslivskriminalitet finnes i Arendal, Grimstad og Froland.

Thor Åge Christiansen

Thor Åge Christiansen i Fellesforbundet finner kritikkverdige forhold over hele Aust-Agder.

Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

Ofte dreier det seg om kompliserte arbeidsforhold med flere underleverandører.

– Veldig mange av disse bedriftene er organisert i flere ledd, og jo flere ledd, jo vanskeligere er det å holde orden i rekkene, sier Christiansen.

Vil prioritere arbeidslivskriminalitet

Regjeringen la 13. januar 2015 fram sin strategi for å styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet.

Regjeringen vil bekjempe arbeidslivskriminalitet gjennom et bredt samarbeid mellom offentlige myndigheter og arbeidslivets parter om forebygging, kunnskapsdeling og håndheving.

– Vi ser nå at det satses mer på dette, og vi håper at det bidraget vi har kommet med kan hjelpe Arbeidstilsynet og politiet å finne de useriøse bedriftene, sier Christiansen.