NRK Meny
Normal

– Dagens driftsmodell er ikke bærekraftig

Direktør for Sørlandet sykehus Jan Roger Olsen møtte i dag sykehusaksjonister i Arendal for å svare på spørsmål om fremtiden for sykehusene i Arendal og Flekkefjord.

Jan Roger Olsen på møtet i Arendal

Direktør Jan Roger Olsen for Sørlandet sykehus, sammen med klinikksjef Geir Bøhler på møtet i bystyresalen i Arendal

Foto: Odd Rømteland / NRK

I salen satt blant andre Arendals ordfører Einar Halvorsen og tidligere ordfører i Flekkefjord Sigmund Kroslid.

I møtet som startet klokken 16.30 i bystyresalen i Arendal var i tillegg tillitsvalgte ved sykehusene i Arendal og Flekkefjord, representanter for Flekkefjord og Arendal kommuner, kommunene i østre Agder, aksjonsgrupper for lokalsykehusene og flere andre.

De fikk stille direktøren spørsmål om framtidas organisering av sykehusene, i forkant av styremøtet som finner sted senere i januar.

Tillitsvalgte ved sykehusene i Arendal og Flekkefjord har sagt at de ønsker at sykehusdirektøren skal utsette avgjørelsen om fremtiden til de to sykehusene.

– Dagens driftsmodell er ikke bærekraftig

På møtet spurte Arendals ordfører Einar Halvorsen om hvorfor ikke utviklingsplanen kan utsettes i påvente av den nasjonale sykehusplanen.

– Det er flere viktige saker enn utviklingsplanen som skal behandles på det kommende styremøtet, svarte sykehusdirektør Olsen.

– En av årsakene til at vi ikke vil vente med vedta planen er at dagens driftsmodell ikke er bærekraftig. Vi får det ikke til innenfor de økonomiske rammene. Vi er avhengige av å gjøre endringen i driften av sykehuset. Derfor vil jeg få vedtak på en overordnet plan for sykehusets fremtid, sa Olsen videre.

Jan Roger Olsen på møte i Arendal

Fra dagens møte i bystyresalen i Arendal.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Bekymret for barneavdelingen i Arendal

Sigurd Ledaal fra SSA i Våre Hjerter sa at han med stor uro ser på at føde- og barneavdeling foreslås flyttet fra Arendal til Kristiansand.

– Det blir ikke færre fødende og jordmødre kan ikke reduseres. Nærhet og trygghet betyr mye for dem som skal føde. Kronisk syke barn og multifunksjonshemmede krever rask tilgang til sykehusbehandling. Pårørendes skal ha mulighet til besøk og hjelp. Hvorledes kan det forsvares mot visjonen som dere har: Trygghet når du trenger det mest?, spurte Ledaal.

– Den innstillingen jeg legger frem neste uke vil være på et nivå der jeg får legge en overordnet retning for Sørlandet sykehus. Detaljene om flytting av avdelingene vil ikke bli bestemt før den nasjonale sykehusplanen kommer, svarte sykehusdirektøren.

Brukermedvirkning

Olsen fikk spørsmål om den lovpålagte brukermedvirkningen som er vedtatt av politikerne.

– Hva kan det ha seg at det blir forespurt brukerutvalget om en representant derfra, og ikke den vanlige veien, gjennom FFO Aust og Vest-Agder? Her skal det dekkes representasjon fra eget fylke, det vet jeg at direktøren er klar over, men hvor er denne brukermedvirkningen og hvilken organisasjon fra hvilket fylke? Og hvorfor er det ikke gjort forsøk på kontakt med de berørte organisasjoner, fikk direktøren spørsmål om.

– Brukermedvirking styres gjennom sykehusets brukerutvalg. De har vært behørig informert og jeg har vært i gjentatte møter med dem, svarte Olsen kort.

Legene i Flekkefjord

– Sykehuset i Flekkefjord har flest operasjoner per lege og får god trening i det de skal gjøre. Hva er da problemet i forhold til kvalitet, spurte Sigmund Kroslid, som leder aksjonsgruppa for Flekkefjord sykehus.

– Sørlandet sykehus har et oppdragsområde på størrelse med Stavanger universitetssykehus. Vi har tre sykehus på like mange mennesker. Det gjør at leger blir sittende og vente på at akutte hendelser skal skje, fordi vakter dubleres på to eller flere sykehus. Det er ingen som helst tvil om at vi hadde bygget ett nytt sykehus dersom vi hadde startet med blanke ark. Men vi vil trolig fortsette med tre sykehus, men da må vi gå nøye gjennom innholdet i de tre sykehusene slik at ikke vi driver med ledig akuttkapasitet, svarte Olsen.

– Jeg sammenligner her det befolkningsgrunnlaget vi betjener med Stavangers befolkningsgrunnlag, presiserte han.

Stortingsrepresentant Ingebjørg Godskesen (FrP) sa mot slutten av møtet at det alltid dukker opp et faresignal i Godskesens hode når hun ser sykehusdirektøren, og kommenterte at hun alltid lurer på hva som skal tas fra sykehuset i Arendal denne gang.