NRK Meny
Normal

Oljeopprydding trappes opp

Arbeidet med å samle opp olje langs sørlandskysten er trappet kraftig opp. Den tunge oljen og mengden gjør arbeidet svært omfattande.

Video Oljeopprydding trappes opp

Oljen er svært tykk og vanskelig å fjerne.

Flere lag har torsdag vært ute langs kysten for å rense opp det verste oljesølet etter skipet Godafoss.

– Tidkrevende prosess

Statens naturoppsyn har kartlagt det meste av kysten i Vest og Aust-Agder for oljeskadd fugl, og det foregår nå et betydelig oppryddingsarbeid i begge fylkene.

Observasjonene fra oppsynet og henvendelser fra Kystverket har ført til at det er iverksatt oljevernaksjon utenfor Kristiansand, hvor det blant annet er funnet oljepåslag ved Bragdøya, Store Lyngholm og Sodefjed.

– Vi vender hver en stein, skraper og får med oss olje. Det er vasking av hver stein, sier John Arthur Andersen i Kristiansandregionen brann og redning IKS, som i dag har ryddet vekk olje fra badestranda på Kvarenes.

– Det er en veldig tidkrevende jobb, vi har holdt på i flere timer nå bare i denne lille bukta her, sier han.

Bare fra Moysand familiecamping i Grimstad er det ifølge fvn.no nå fjernet 4 tonn olje, og da regner man med å ha tatt unna rundt halvparten.

Knoppsvane med olje

En knoppsvane får kjenne oljen på kroppen. Mange fugler har kommet verre fra Godafoss-oljen enn denne.

Foto: Carl Erik Kilander / SNO

– Ikke sett så tykk olje

Det er Det interkommunale utvalget for akutt forurensning (IUA) som har ansvaret for å rydde opp, og arbeidet er svært omfattende.

Leder Per Stølan i Midt-Agder IUA sier oljemengdene gjør at ryddingen er nødt til å trappes opp.

– Oljemengdene vi har funnet er såpass store at det krever mannskapsstyrker for å få tatt det opp, sier Stølan.

Oljen er svært tykk og vanskelig å håndtere.

– Erfarne mannskap hos oss har ikke sett så tjukk og tung olje i noen oljevernaksjoner tidligere, så det er en stor utfordring å få det samlet inn, sier Stølan.

Oljesøl på Ryvingen

Slik så det ut på Ryvingen i Mandal mandag.

Foto: Carl Erik Kilander / SNO

Skulle ikke treffe Sørlandet

Oljen som etterhvert har voldt problemer i begge Agder-fylkene stammer fra skipet Godafoss, som havarerte ved Hvaler i Østfold torsdag 17. februar.

I utgangspunktet ble sjansene for at oljen skulle nå sørlandskysten sett på som små, men denne spådommen slo på ingen måte til.

De første observasjonene på Sørlandet ble gjort i Lyngør 22. februar, der det ble observert oljeskadet fugl. Senere samme dag ble det sett olje rett utenfor Grimstad.

I løpet av de neste dagene ble det funnet oljeskadet fugl i alle kystkommunene i Aust-Agder.

Etter hvert har oljen også trukket enda lenger vest. Både i Kristiansand og Mandal har det denne uka blitt funnet både tallrike oljeskadde fugler og betydelige oljepåslag.

Olje i snøen ved badebukta på Bragdøya

Olje i snøen ved badebukta på Bragdøya, som er et populært sted om sommeren.

Foto: Carl Erik Kilander / SNO

20 000 liter olje rant ut

Natt til tirsdag i forrige uke sprakk en av Kystverkets lenser under oppryddingsarbeid utenfor Lyngør. Dette førte til at opptil 20 000 liter olje rant ut igjen.

Kystverket har blitt beskyldt for at oljen var nærmere land da lensa sprakk enn der den opprinnelig ble plukket opp, og at Kystverket derfor selv er skyld i oljegriseriet vi nå ser på Sørlandet.

Kystverket avviser imidlertid at oljen var nærmere land da lensa røk og oljen rant ut igjen.

Oljeskadde fugler

Dette er et syn Statens naturoppsyn har blitt vant med den siste tiden. Disse fuglene ble funnet sør for Okslehavn på Flekkerøya tirsdag.

Foto: Carl Erik Kilander / SNO