Oljebase i Farsund

Selv om det i denne omgang ikke er funnet olje i farsund-bassenget, så får byen en ny forsyningsbase.

Det er allerede dannet en fosyningsbase for oljerelatert virksomhet i Skagerrak og søndre deler av Nordsjøen.

Stavangerfirma ASCO Sørbase leier Elkems kaiområde i Lundevågen i Farsund og skal håndtere 300 000 tonn aluminium for Elkem i tillegg til å være en forsyningsbase for oljevirksomheten, sier administrerende direktør i ASCO Rune Hatletvedt.

 

ASCO har tatt over Elkems kai- og transportdivisjon ved aluminiumverket på Lista og 12 ansatte blir med på lasset.

Avtalen i første omgang på fem år med mulighet til forelengelse. Rune Hatletvedt har forventinger til etableringen i Farsund og for ham var det ingen nedtur at den første brønnen som ble boret i Farsundbassenget var tørr.