NRK Meny

Økt skatt ved sammenslåing

Hvis kommunale skatter og avgifter skal bli like i en ny, stor Kristiansand kommune, må hver innbygger i dagens Kristiansand årlig betale 350 kroner mer enn i dag. I Songdalen blir økningen 479 kroner, Søgne 45 kroner. I Lillesand blir reduksjonen i snitt 2641 kroner og i Birkenes 1479 kroner.