NRK Meny
Normal

Økt sjans for å se villrein: – Ta hensyn

Nå er det større sjans for å se villrein enn på lenge i Agder og Rogaland. Samtidig er det sendt ut OBS-varsel for at folk ikke skal forstyrre dyrene.

Villrein Setesdal

Flokk med villrein fotografert i Setesdal ved en tidligere anledning.

Foto: Jan Jørg Tomstad/NRK

Bestanden av villrein har økt, og dyrene beveger seg lenger sør.

Dette er også målet i et eget prosjekt for å øke reinens bruk av områdene i Setesdal-Ryfylke.

Nå viser resultatet seg. I vinter har et betydelig antall dyr hatt tilhold sør i Setesdal. Blant annet fire radiomerkede simler.

– Hold avstand

Viltforvalter hos Fylkesmannen i Vest-Agder Tor Punsvik gleder seg over resultatet, men oppfordrer folk til å ta hensyn om de skulle støte på villrein.

Villrein Setesdal

Det er spesielt viktig å ikke forstyrre simler som skal kalve i mai, sier vernemyndighetene.

Foto: Kai Stokkeland/NRK

– Reinen lever under tøffe vinterforhold. Simlene som bærer kalv er særlig sårbare for forstyrrelse, sier Punsvik.

– Nå er reinen veldig sårbar. Simlene har liv i seg, og det skal ut å kravle i slutten av mai. De er helt avhengig av å unngå stress.

Han ber folk som kommer på en flokk vurdere hvilken vei vinden går og unngå at reinen må bruke krefter på flukt unødvendig:

Dersom det observeres reinsdyr langs kjøreruta skal turen avventes til faren for forstyrrelse ikke lenger er til stede.

Vilkår for ferdsel med motorsiert kjøretøy / villrein.no

– Det er veldig viktig at folk tar hensyn når de ferdes i fjellet for tiden. Reinen er naturlig redd for mennesker.

– Hva med dem som kjører inn på snøscooter for å få sett rein?

– Nei, det er absolutt ikke bra, sier Punsvik og viser til at vernestyret har sendt ut advarsel og bedt om at de som har løyve for bruk av snøscooter tar hensyn.

Flere dyr

Prosjektet fortsatt er i en tidlig fase, men Punsvik gleder seg over resultatene så langt. Har forhåpninger om at bestanden holder seg og at dyrene blir værende. Ett tegn på det, er at det er flere voksne bukker.

Tor Punsvik

Viltforvalter Tor Punsvik.

Foto: Odd Rømteland / NRK

– De tåler mer forstyrrelser fra folk, er mer risikovillige og går lenger ut på kantene i området, sier Punsvik.

At folk skal oppleve å ha rein i nærområdet er en viktig del av prosjektet.

For 20 år siden var det mer vanlig med rein på vinterbeite så langt sør som nå. Bestanden ble tatt ned for å bedre kvaliteten på dyrene.

– Dermed falt store deler av Setesdal-Ryfylke ut av reinens bruksområde, sier Punsvik.

Det 5-årig villreinprosjektet ble startet i 2013. Erfaringene så langt i prosjektet skal drøftes på et seminar i begynnelsen av februar.

Reisndyr fotografret i slutten av januar:

Laster Instagram-innhold