Økt pågang hos overgrepsmottak

Flere overgrepsmottak opplever økt pågang. Ved det nye mottaket på Sørlandet sykehus Kristiansand, tror de medias økte fokus på seksuelle overgrep er noe av årsaken.

Flere overgrepsmottak opplever nå økt pågang. Ved det nye mottaket ved sykehuset i Kristiansand tror de medias økte fokus på seksuelle overgrep er noe av årsaken.