Økt bruk av hjemmesykepleie gir kommunen problemer

Bruken av hjemmesykepleie i Kristiansand kommune hadde en kraftig økning i fjor og kommunen måtte finne dyre og kostbare løsninger for å løse situasjonen.

Hjemmesykepleien

Økt bruk av hjemmesykepleie i Kristiansand fører også til problemer med å rekruttere ansatte raskt nok. (Illustrasjonsfoto)

Foto: colourbox.com

Veksten på åtte prosent i bruken av hjemmesykepleie i kommunen i fjor er større enn alders- og befolkningssammensetningen skulle tilsi.

Den kraftige veksten førte til at kommunen måtte finne kostbare løsninger for å avhjelpe og løse situasjonen.

Helse- og sosialdirektør i Kristiansand kommune, Wenche P. Dehli, sier kommunen nå vil kartlegge hva som er årsaken til veksten i bruk av hjemmebaserte tjenester og få kontroll på situasjonen og utgiftene.

Wenche P. Dehli

Helse- og sosialdirektør i Kristiansand Wenche P. Dehli.

Foto: Frans Kjetså / NRK

– Vi er i gang med kartleggingsarbeidet. Det vi vet er at den gruppen som får hjemmebaserte tjenester har blitt mer krevende og krever flere tjenester enn før. Det er også flere som får hjemmebaserte tjenester enn tidligere, sier Dehli.

Ikke overraskende

Helse- og sosialdirektøren avviser at kommunen har blitt tatt på senga i denne saken.

Det er ingen overraskelse at bruken av hjemmesykepleie øker, sier hun.

– Kommunen har en klar strategi på at vi skal gi innbyggerne mye hjelp i deres eget hjem før det blir aktuelt med en institusjonsplass. Så vi er ikke overrasket over økningen, men vi må alltid følge med på situasjonen. Og vi klarer ikke alltid å forutsi hvordan økningen blir, sier Dehli.

Og hovedårsaken til problemene er kjent.

– Det blir flere eldre. Det er hovedårsaken til dette. Så har vi også en situasjon med noen få enkeltbrukere som krever mye og som vi ikke har hatt før. Vi gir også mer utstrakt hjelp i hjemmet enn vi gjorde tidligere, sier hun.

Rekrutteringsproblemer

Fjorårets økning førte også til at hjemmesykepleien ikke klarte å rekruttere ansatte fort nok.

Det resulterte i dyre løsninger, bekrefter Dehli.

– Vi har en jobb å gjøre når det gjelder å få ansatte rekruttert inn i faste og forutsigbare stillinger. Dette gjelder jo både for brukernes del og for de ansattes del, sier hun.

Nå tar kommunen grep for å være bedre forberedt på fremtidige behov i hjemmesykepleien.

– Vi må bli enda flinkere til å forutse økninger, sånn at vi er godt rigget for situasjonen når den oppstår, avslutter Dehli.