NRK Meny
Normal

Antallet sysselsatte i industrien øker for første gang på 10 år

En negativ trend i industrien har snudd. Nå er det stor tro på framtiden. Det går fram av nye tall som legges fram i dag. Regiondirektør i NHO Agder, Siri Mathiesen, mener det er med god grunn.

Industri
Foto: Jan Inge Thomassen / NRK

Agder har dobbelt så stor andel som jobber innen industrien enn landsgjennomsnittet. Antallet personer som jobber innen sektoren har imidlertid vært synkende det siste tiåret – helt til nå. NRK.no får opplyst at det fremgår av Konjunkturbarometeret for Agder som legges frem i dag.

– For første gang på ti år ser vi en økt sysselsetting innen industrien. Det gleder meg og mange andre, sier regiondirektør Siri Mathiesen i NHO Agder.

Hun ser flere årsaker til at økningen kommer nå. Mathiesen peker på bedriftenes evne til omstilling og at den norske kronen er svekket.

– Vår landsdel er blant de aller sterkeste på eksport av bearbeidede varer. En svekket kronekurs er gode nyheter fordi det styrker konkurranseevnen i forhold til utlandet, sier Mathiesen.

Betydelig fremtidstro

I forbindelse med konjunkturbarometeret er 500 bedriftsledere spurt om forventningene til fremtiden. Barometeret totalt sett viser en betydelig fremtidstro.

– Det som er nytt i år sammenlignet med de foregående årene, er at det er de største bedriftene som er litt mer nøkterne. Vi snakker imidlertid om nyanser og konklusjonen er at det er en betydelig fremtidstro, sier direktør i Innovasjon Norge Agder, Erling Hellum.

Konjunkturbarometeret er et samarbeidsprosjekt mellom Aust- og Vest-Agder fylkeskommuner, NAV, Innovasjon Norge, NHO, LO og SR-Bank.

NHO-direktøren er nøktern optimist.

– Det er vanskelig å spå i kulen, men det er mange tegn her som gir oss grunn til å være forsiktige optimister, sier Mathiesen.

Går opp og ned

Siri Mathiesen

Regiondirektør i NHO Agder, Siri Mathiesen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK
Regiondirektør i Innovasjon Norge, Erling Hellum

Direktør i Innovasjon Norge Agder, Erling Hellum

Foto: Pål Tegnander / NRK

Tallene overrakser kanskje noen. Mange har Global Castings frisk i minnet. Bedriten leger ned avdelingen i Kristiansand, kjent som Jernstøperiet.

– Det går opp og ned, og det kan være mange grunner til det. Jeg kan ikke kommentere Jernstøperiet spesielt, men hvis du tar en annen bedrift midt i Kristiansand, Elkem Solar, hadde de det også svært krevende i en periode, mens det nå er økt sysselsetting der, sier Mathiesen.

Gode på omstilling

Innovasjon Norge jobber med finansieringsprosjekter og utviklingsprosjekter i næringslivet. Hellum mener at for få til verdiskaping er man avhengig av innovasjon, kompetanseutvikling og utvikling av nye samarbeidsrelasjoner.

– Sørlandsbedriftene er svært dyktige på utvikling og omstilling. De er raskt ute med å se slike behov og det gir grunn til å tro at sørlandsbedriftene vil holde et høyt trykk også i årene fremover, sier Hellum.

Han viser blant annet til Miljøteknologiordningen. Det er en ordning som gir bedrifter tilskudd til utvikling av produkter og tjenester som er miljøvennlige. Av den nasjonale potten på 250 millioner tok sørlandsbedriftene 82,5 millioner, altså om lag en tredjedel av hele den nasjonale rammen.

Satser på forskning og utvikling

Hollum sier Sørlandet er den landsdelen hvor bedriftene har bevilget desidert mest til industrielle forsknings- og utviklingskontrakter.

– Bedrifter på Sørlandet har utnyttet disse ordningene veldig godt og det foregår mye omstilling og utvikling i landsdelen. Bedriftene er på hugget og er fremtidsrettede, sier Hellum.

Så myten om den trege sørlendingen gjelder ikke her?

Den gjelder definitivt ikke innen bedriftsutvikling i industrien på Sørlandet. Her er det mange offensive bedriftsledere og bedrifter, som vi har troen på at kan være dominerende i lang tid fremover, slår Hellum fast.