Hopp til innhold

Økning i antall klager etter feilbehandlinger

Allerede nå tilsier statistikken at Norsk pasientskadeerstatning vil motta flere saker enn i fjor, med en økning på rundt 400-500 klager.

Espen Flak på operasjonsbordet

NPE har betalt ut over 500 millioner kroner første halvår i 2015

Foto: Kim Nystøl / NRK

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) mottok 2.976 saker første halvår i år. Dette er en økning på 8 prosent sammenlignet med samme tidsrom i fjor.

Direktør Rolf Gunnar Jørstad i Norsk pasientskadeerstatning

Direktør i NPE, Rolf Gunnar Jørstad

Foto: Junge, Heiko / Scanpix

Ifølge en pressemelding sier NPE at det kan se ut som de vil motta rundt 5.600-5.700 nye saker i år, mot drøyt 5.200 i fjor.

– I og med at vi gjennom flere år har sett en jevn økning i antallet meldte saker til oss, er dette en utvikling omtrent som forventet, sier direktør Rolf Gunnar Jørstad.

Les også:

NPE har første halvår utbetalt 512 millioner kroner i erstatning til pasienter og pårørende, noe som er på samme nivå som i fjor.

– Fortsetter utviklingen, kan det se ut til at vi også i år kommer til å utbetale rundt en milliard kroner i erstatninger til pasienter og pårørende. Det er et viktig for oss at pasientene får dekket tapet de har fått etter feilbehandling i helsetjenesten, sier Jørstad.

NPE tall første halvår 2015

2011

2012

2013

2014

1. halvår 2015

Helse Nord

392

420

417

370

246

Helse Midt-Norge

434

456

448

475

295

Helse Vest

568

634

579

560

315

Helse Sør-Øst

1636

1877

1878

1864

1059

Siste nytt fra NRK Sørlandet