Øker trykket mot radikale ungdommer

Et nytt prosjekt skal bekjempe radikalisering av ungdommer i Kristiansand.

Hacker

Politiet har tidligere uttalt til NRK at de er bekymret for at stadig flere ungdommer deler IS-videoer på sosiale medier. Nå skal nytt prosjekt hjelpe ungdommer på villspor tilbake i sunne miljøer.

Foto: Øijord, Thomas Winje / NTB scanpix

Politiet i Kristiansand har gjennom flere år jobbet iherdig for å begrense radikalisering blant ungdom i byen.

Nå får de også god hjelp fra organisasjonen Kirkens ungdomsprosjekt (KUP) som har mottatt 400.000 kroner fra Kulturdepartementet for å satse på forebygging av radikalisering blant kristiansandsungdommen.

– Endelig kan vi starte dette prosjektet. Vi har hatt lyst til å sette i gang i mange år, sier prosjektleder Ingunn Lyngset Holme.

Vil gi ungdommer nye fellesskap

Prosjektet er et samarbeid mellom KUP og Agderforskning, Kristiansand kommune, Stiftelsen Arkivet og for Regionalt ressurssenter om Vold, Traumatisk stress og Selvmordsforebygging.

– Veldig mange av ungdommene som glir ut av vanlige miljøer og inn i ekstremistmiljøer har i utgangspunktet manglet et nettverk. Det vi kan gjøre er å skape små fellesskap der det er rom for ulikheter og der man kan oppleve tilbørlighet til et fellesskap.

– Hvem er disse ungdommene som faller ut?

– Det kan være hvem som helst. Vi har et samfunn som er ganske vanskelig for ungdommer å nå fram i. Det er lett å føle at man ikke er med i det gode selskap.

Politiet tror prosjektet blir viktig i kampen mot radikalisering

Leder av forebyggende avsnitt hos politiet i Kristiansand, Grethe Pedersen, er svært begeistret for det nye prosjektet som nå skal starte opp.

– Når politiet kommer inn i bildet har det ofte gått for langt. Da er vi for seint ute. Derfor er det veldig viktig at dette prosjektet får tak i ungdom som er i risikogruppen.

– Tror du politiet får mindre å gjøre med tanke på ungdomsradikalisering nå?

– Det arbeidet de gjør kommer til å bli svært viktig. Det er viktig å bekjempe radikalisering på et tidlig tidspunkt.