– Unge gutter forårsaker flest ulykker

Høy fart er årsaken til over halvparten av dødsulykkene med unge bilførere. Nå starter Statens vegvesen nok en kampanje for å endre unges gutters holdninger.

Faksimile kampanje mot fart

Bilde fra brosjyremateriell i kampanjen mot fart.

Foto: Faksimile

Signe Gunn Myre

Signe Gunn Myre i Statens vegvesen sier de har fokus på gutter og fart i en ny kampanje. (Arkiv).

Foto: Statens vegvesen

– Vi har prøvd å sette oss inn i hvordan unge gutter tenker. Vi ser at de er opptatte av tilhørighet og det å føle seg akseptert. Det handler om spenning og mestring, og det å tøffe seg.

Det sier Signe Gunn Myre i Statens vegvesen, etter at de har gått gjennom dødsulykkene på Agder de siste åtte årene.

– For de tror det er tøft å kjøre for fort. Og det ønsker vi å ta tak i. Vi ønsker å sette likhetstegn ved det å kjøre for fort og det å være umoden eller barnslig, sier hun.

Utforkjøring med gammel bil

«Ungdom og fart»-kampanjen, i regi av Statens vegvesen og politiet, skal gjøre det sosialt uakseptabelt blant unge gutter å kjøre for fort.

Færre unge dør i trafikken i Norge nå enn tidligere, men gutter i alderen 18–24 år er fortsatt overrepresentert i ulykkesstatistikken.

– Det viser seg at unge gutter i enda større grad er de som forårsaker flest dødsulykker i Agder- fylkene, sier Myre.

– Det er de som er den utløsende faktoren, sier hun.

Det er en høyere andel unge førere under 25 år på Agder som forårsaker dødsulykker enn i resten av landet.

I Vest-Agder og Aust-Agder er tallene 38 og 36 prosent, mot 27 prosent som er snittet fylkesvis.

– Det som er typisk på Sørlandet er at det skjer på bygda, det skjer med høy fart, og det er ofte en utforkjøring natt til lørdag eller søndag med gamle biler, sier hun.

Den nye kampanjen skal endre holdningen, spesielt hos gutter.

– Jeg synes det er veldig trist når unge gutter dør i trafikken, sier Myre.