Hopp til innhold

Øker farevarsel for flom

NVE øker farevarselet for flom øst i Agder fra gult til oransje nivå. Økt vannføring i bekker og elver på grunn av mye regn og snøsmelting kan føre til lokale oversvømmelser og erosjonsskader. Vakthavende hydrolog i NVE, Elin Langsholt, sier det er de lavtliggende og kystnære områdene som er mest utsatt.