Store funn av fremmed østers

Men delikatessen fra Stillehavet kan skape store problemer på Sørlandet.

stillehavsøsters

Stillehavsøsters er en fremmed art i våre farvann.

Foto: Benedicte Goa Ludvigsen / NRK

Havforskerne har gjort store funn av stillehavsøsters utenfor Arendal. Den fremmede arten, som har spredd seg fra oppdrettsanlegg, skaper vansker for sjøfugl som mister matfatet sitt, mener forskerne.

- Østersen henger på og gror rundt blåskjellene, som kan bli helt tildekket. Det betyr for det første at blåskjellene etter hvert vil dø - og for det andre så klarer ikke vadefuglene å komme gjennom dette betonglokket av stillehavsøsters, sier havforsker og marinbiolog Torjan Bodwin ved Flødevigen.

- Plukk og spis

Nå ber Havforskningsinstituttet i Flødevigen folk melde fra om de finner stillehavsøsters - slik at forskerne kan få en oversikt over hvor den finnes.

Uønsket delikatesse

Video nsps_upload_2008_10_17_18_36_0_390.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Og folk bør plukke og spise alt de orker for år redusere utbredelsen av fremmedarten langs kysten vår.

- Dette er et utmerket matskjell og kan tilberedes som vanlig østers, sier Bodwin.