NRK Meny
Normal

Økende arbeidsledighet på Sørlandet

Det har vært en liten økning i antallet arbeidsledige i Agder-fylkene i desember sammenlignet med forrige måned. 5524 sørlendinger er nå registrert helt arbeidsledige.

Arbeidsledig jente søker jobb

Nav forventer økt arbeidsledighet også i 2016.

Foto: Randi Elise Midtskog / NRK

I desember har det vært en svak økning i antallet arbeidsledige i Vest-Agder, opplyser NAV i en pressemelding.

Det er nå 3225 som er helt ledige i Vest-Agder og dette er en økning på 37 personer fra november.

Per Lund

Avdelingsdirektør i NAV Vest-Agder Per Lund.

Foto: Eirik Damsgaard / NRK

– Vi ser en normal sesongmessig utvikling. Ledigheten stiger vanligvis litt i desember. Det vi ser nå er at denne stigningen i stor grad treffer menn, men samtidig er det grei gjennomstrømning blant de ledige.

Det sier avdelingsdirektør i NAV Vest-Agder Per Lund.

– Langtidsledigheten er omtrent uforandret fra november og vi har rimelig god kontroll på ungdomsledigheten, sier han.

Forventer økt ledighet

NAV i Vest-Agder forventer en økning i antallet arbeidsledige neste år.

«Vi forventer en sterk stigning i ledigheten i januar 2016 og det er grunn til å tro at denne stigningen kan fortsette utover i 2016», heter det i pressemeldingen fra arbeids- og velferdsetaten.

Ledigheten for Vest-Agder er nå på 3,5 prosent av arbeidsstyrken og dette er 0,5 prosent høyere enn det nasjonale gjennomsnittet.

Økt ledighet i Aust-Agder

Hilde Høynes

Direktør i NAV Aust-Agder Hilde Høynes.

Foto: Tom Nicolai Kolstad / NRK

I Aust-Agder er det 2299 arbeidsledige i desember.

Det er 150 flere enn i november og 388 flere enn i desember 2014.

Av de ledige er 1505 menn og 794 kvinner og 170 av de ledige er permitterte.

653 personer har innvandrerbakgrunn, ifølge tall fra NAV.

I tillegg til de helt ledige er det 998 delvis ledige i Aust-Agder.

Dette er 48 flere enn i november og 189 flere enn på samme tid i fjor.

Forventet

Direktør i NAV Aust-Agder, Hilde Høynes, sier at det var forventet at ledigheten ville øke noe fra november til desember.

– Mot slutten av året avsluttes mange tiltak, noe som påvirker antallet helt ledige. NAV Aust-Agder forsøker hele tiden å levere et bredt tilbud av tiltak. Vår innsats skal bidra til å øke overgangen til arbeid. Tiltakene må være relevante for søkerne og arbeidsmarkedet, noe vi lykkes godt med, sier Høynes.