Nekter Øivind (86) å besøke hytta for siste gang

86 år gamle Øivind Skaunfelt ønsker å besøke hytta han bygde i Setesdalsheiene for siste gang. Myndighetene nekter ham helikoptertur.

Hytta i Setesdalsheiene i Bygland kommune

Hytta ligger sju timer vandretur fra bilvei. Øivind Skaunfelt drømmer om å besøke hytta en gang til.

Foto: Privat

– Det er kjedelig. Det er så flott område, og vi er de eneste som har hytte der inne, så det er ikke fare for noe stortrafikk. Jeg skulle ønske vi fikk lov til å lande helikopter der inne, slik at jeg kan komme meg inn en siste gang. Jeg som har vært der inne i så mange år, og bygget opp stedet, sier Øivind Skaunfelt (86) fra Sandefjord.

Øivind Skaunfelt

I tidligere tider fløy Øivind Skaunfelt med privat vannfly inn i området, blant annet med forsyninger til Turistforeningens hytte på Gaukhei.

Foto: Privat

Bygde opp stedet

Hytta ligger i Setesdals vesthei i Bygland kommune. Nærmeste vei ligger ved Ljosland i Vest-Agder, seks-sju timer unna til fots . En tur Skaunfelt ikke lenger har helse til å gå.

– På grunn av høy alder er det sannsynligvis siste gang han kan få sitt høyeste ønske oppfylt: å oppleve sitt drømmested Øyvassbu. Vi håper på stor forståelse i år for at det kan innvilges landingsløyve for ham, skriver datteren og svigersønnen Inger og Thomas Gleditsch, som nå eier hytta, i søknaden til Bygland kommune.

Nå får ikke 86-åringen besøke hytta en siste gang, for å ta farvel med stedet som han kjøpte og bygde opp for 40 år siden. Her har han kalket vann, satt ut fisk, fisket og drevet jakt. Annekset bygde han først, siden kom hovedhytta i laftet tømmer. Han har tinglyst bruksrett på hytta så lenge han lever.

Det er få private hytter i området, og ingen som ligger så langt fra bilvei. Skaunfelt har et nært og sterkt forhold til stedet, og tilknytningen var sterk allerede før verneplanen ble vedtatt.

Frykter konsekvensene

Verneområdestyret for Setesdal vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane behandler søknader om motorferdsel i verneområdene. Det er i utgangspunktet forbudt med start og landing av helikopter og fly i de vernede området. Verneområdestyrene har myndighet til å gi dispensasjoner. Men de har avslått søknaden om å fly inn Øivind Skaunfelt. De har også avslått klage på vedtaket.

– De løyvene vi gir ut er i hovedsak forbeholdt transport av proviant, utstyr og materialer. Persontransport har vi lenge hatt en veldig restriktiv holdning til, sier verneområdeforvalter Jørn Haug i Setesdal vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane (SVR).

I forvaltningsplanen er det lagt opp til at tillatelse til persontransport unntaksmessig kan gis i «helt spesielle tilfeller».

– Det skal da dreie seg om varig bevegelseshemmede og en særlig tilknytning til stedet. Så det er et visst handlingsrom. Men det mener vi ikke er oppfylt, sier Haug.

– Er det hans tilknytning til stedet eller hans helsemessige tilstand som er årsaken?

– Det er hans helsemessige tilstand, sier Haug, og er enig i at Skaunfelt har en helt spesiell tilknytning til stedet.

– Tenker dere at en 86-åring skal gå sju timer med sekk på ryggen inn til hytta?

– Det ser vi at er problematisk. Men det at folk er dårlig til beins på grunn av høy alder er ikke god nok grunn til å åpne for landingsløyve.

– Vi frykter jo at dersom man åpner for én persontransport, vil det etter hvert kunne generere mye motorisert ferdsel inne i verneområdet, sier Haug.

Haug erkjenner at det er svært få private hytter så langt fra bilvei i området. De har heller ikke fått mange søknader om persontransport.

Fortviler

Familien fortviler over at myndighetene ikke viser mer skjønn i saken.

– Svigerfar er 86 år og legeattest viser at han ikke kan gå i sju timer inn til hytta med sekk på ryggen. Han har sterke bånd til stedet. Han forvaltet naturen og vannet og satte ut fisk. I tillegg har han vært engasjert i arbeidet med turistforeningens hytte på Gaukhei, like i nærheten. Han fløy blant annet inn med forsyninger dit, forklarer, svigersønn Thomas Gleditsch

– Hvis ikke dette er spesiell nok tilknytning, så skjønner ikke jeg hva som skal til.

Han forstår ikke logikken i at hytta som er bygget lovlig ikke kan bli brukt av den som faktisk bygde hytta og fortsatt har bruksrett til den.

– Vi regnet med at alle generasjoner skulle kunne bruke hytta. Men dette vedtaket ekskluderer jo eldste generasjon, sier han.

– Svarene vi får når vi refererer til at unntak er gitt for andre eldre personer som har blitt fraktet til hytte med helikopter i verneområder, er at de var enda sykere. Det er vanskelig å forstå, og føles som et slags molbo-svar, legger han til.

Han har vanskelig for å tro at forvaltningen mente at det var slik reglene skulle tolkes.

– Vi får lov å bruke helikopter til å frakte inn materialer og redskaper, men ikke for å frakte inn det viktigste, nemlig folkene som ikke klarer å gå inn selv, sier han.

Han mener verneområdestyret også setter seg over medisinsk personell.

– Vi hadde lagt ved legeattest som sier at svigerfar ikke har mulighet til å gå den lange veien til fots. Det gjelder også andre helsemessige årsaker enn alder, sier Gleditsch.

I søknaden hevder de også at Skaunfelts tilfelle ikke er egnet til å skape presedens for andre. «Hans tilknytning til hytta, hyttas beliggenhet med seks – sju timers gangtid dersom man ikke har helikoptertransport og helsetilstand er i sum unik», skriver de i søknaden.

– De viser ingen skjønn

Inger Gleditsch, som er Øivinds datter, forstår ikke logikken i avslaget fra vernemyndighetene.

– Det føles urettferdig. Uansett argumentene vi kommer med føler vi at vi ikke blir hørt som mennesker. De viser ingen skjønn, sier datter Inger Gleditsch.

Hun mener hennes fars innsats for forvaltningen av naturressursene på stedet burde vektlegges, og dermed innvilge en helikopter tur for ham

Inger og Thomas Gleditsch har klaget på vedtaket til Miljødirektoratet, men innser at det uansett ikke blir noen tur på far/svigerfar i år. Nå satser de på tur i 2018.

– Vi håper han fortsatt har helse til å dra inn til hytta da, sier de.

Selv sier Øivind Skaunfelt at han satser på en tur til.

– Kanskje blir det enklere å få til etter hvert. Eller kanskje blir det bare verre og verre, sier han.

Uansett er det ikke aktuelt å ta beina fatt.

– Nei, det er bare så vidt friske folk kan gå den turen, sier Skaunfelt.

Fire turer med materialer

Til sammen har ekteparet Gleditsch søkt verneområdestyret om seks turer med helikopter fra Ljosland inn til Øivassbu i Bygland kommune. De ønsker blant annet å transportere materialer for å fikse råteskader i vegg og vinduskarmer.

I tillegg har de søkt om en tur for å frakte inn en snekker, og altså en tur med tidligere eier, 86 år gamle Øivind Skaunfelt.

Verneområdestyret sier nei til all persontransport, men hytteeierne har fått innvilget fire helikopterlandinger med utstyr til å vedlikeholde og fikse hytta.