Normal

ØIF får krisehjelp

Politikerne i Arendal vil gi ØIF Arendal et lån på 700.000 kroner for å hjelpe håndballklubben ut av den økonomiske knipen.

Per Carsten Michelsen, Kurt Eckholdt, Erik Smedsrud

Politikerne i Arendal vil gi ØIF Arendal et lån på 700.000 kroner. Sportslig leder i ØIF Per Carsten Michelsen her sammen med daglig leder Kurt Eckholdt og leder av elitestyret, Erik Smedsrud.

Foto: Svein Sundsdal

I formannskapet stemte bare Arbeiderpartiet og SV mot.

Partiene viser til at kommunen selv må låne penger og kutte i driften, og mener det derfor er uansvarlig å bevilge nødhjelpen, selv om ØIF gjør en god jobb for lokalsamfunnet.

– En klubb av stor verdi for lokalsamfunnet

Saken skal videre til endelig avgjørelse bystyret torsdag.

– Hvis vi ikke får hjelp, er det krise, sa sportslig leder Per Carsten Michelsen.

Varaordfører Anders Kylland

Varaordfører Anders Kylland.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Han møtte i formannskapet sammen med daglig leder Kurt Eckholdt og leder av elitestyret, Erik Smedsrud.

Varaordfører Anders Kylland (Frp) fremmet forslaget som fikk flertall.

– Arendal bystyre er svært positive til den jobben ØIF Arendal gjør. Klubbens sportslige suksess og seriøse måte å drive ungdomsarbeid på, er av stor verdi for lokalsamfunn og kommunene i vår region, sa Kylland i formannskapet.

– Arendal bystyre vedtar dermed å innvilge ØIF Arendal Elite et lån på kroner 700. 000 kroner for redde klubben i en akutt likviditetsfase.

Flere av politikerne utfordret større bedrifter til å sponse ØIF Arendal. Klubben har mange små, men få større sponsorer.

Formannskapet Arendal

Politikerne i Arendal bestemte i dag at de vil gi ØIF Arendal et lån på 700.000 kroner.

Foto: Svein Sundsdal / NRK
Politikerne i Arendal vil gi ØIF Arendal et lån på 700.000 kroner for å hjelpe håndballklubben ut av den økonomiske knipen.