Også Grimstad kirke skal soppsjekkes

Grimstad kirke skal nå sjekkes for husbukk, sopp og råte. Kirken er landets tredje største trekirke. Det omfattende sopp- og råteangrepet i Mandal kirke har vært en vekker.

Grimstad kirke

Grimstad kirke skal sjekkes for råte- og fuktskader.

Foto: Miriam Grov / NRK

Kirkeverge Bjørn Undheim i Grimstad vil nå gjøre det han kan for å unngå det som skjedde i Mandal: at sopp og råte får angripe kirkens konstruksjoner. Mandal er landets største trekirke, og Grimstad kirke som skal være landets tredje største – bygget i 1881.

Kirkeverge i Grimstad, Bjørn Undheim

Kirkeverge i Grimstad, Bjørn Undheim, engasjerer fagfolk for å være sikker på at kirken ikke har sopp- og råteskader.

Foto: Miriam Grov / NRK

– Jeg håper og tror ikke at tilstanden her er slik som i Mandal, sier Undheim.

– Vi har gode rutiner på vedlikehold og ettersyn, og vi har flinke kirketjenere. Men fordi vi ikke vet hva som skjuler seg under kledningen, vil vi bestille en tilstandsrapport, sier Undheim.

Sakkyndige skal nå undersøke om det finnes husbukk og maur og annet som de ansatte ikke har kompetanse på.

– Nei, for sikre kan dere ikke være?

Mandal kirke

Sopp- og råteangrepet i bærekonstruksjonen i Mandal kirke har vært en vekker for flere kirkeverger.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Nei, vi kan ikke inspisere inne på treverket. Men vi har gode indikasjoner på at det ser bra ut. Kommunepolitikerne har vært flinke til å lytte til oss, og de har bevilget penger når det har vært behov.

Kommunene har ansvaret

Det er kommunene som ifølge Kirkeloven har det økonomiske ansvaret for kirkebygningene. Men de kirkelige fellesrådene skal varsle kommunen om hvordan det står til.

– Hva tenker du om den ordningen? I Mandal blir kostnadene for kommunen veldig store, og Riksantikvaren kan ikke hjelpe.

– Nå er loven slik, og kommunen har ansvaret. Hvis loven skal endres, må en annen instans få ansvaret for vedlikeholdet. En annen mulighet er at Kirken selv tar regningen. Men kirkemedlemmene betaler jo også kirkeskatt – selv om den ikke synes, sier kirkeverge Bjørn Undheim.

Undheim forteller at flere hundre tusen kroner brukes årlig på vedlikehold. Grimstad kirke males hvert 10. år, og en reparasjon av taket kostet flere millioner kroner.

Viktig kulturarv

– Det er et viktig arbeid. Vi har en kulturarv å forvalte, sier kirkevergen.

– Dere ønsker ikke å komme i samme situasjon som Mandal hvor bærekonstruksjonen altså er angrepet av hussopp og råte?

– Nei, men i Mandal er situasjonen mer komplisert enn her. Den kirken har en kombinasjon av tre og mur. Jeg er glad for at vi ikke har det her i Grimstad kirke, sier kirkeverge Bjørn Undheim – som allikevel tar sine forholdsregler ved å sette i gang en grundig undersøkelse av kirkens bygningsmessige tilstand.

Mandal kirke

Mandal kirke – landets største trekirke er rammet av sopp- og råteskader.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK